Gå til sidens hovedinnhold

Trusselutsatte får falsk identitet

Fra nyttår kan folk som blir utsatt for trusler, få ny og falsk identitet.

- Menneskene som innvilges fiktiv identitet, må være forberedt på å bryte totalt med sine tidligere liv. Det vil være strenge kriterier for å få det, men det er helt nødvendig for å beskytte de menneskene som er sterkest utsatt for voldstrusler, sier justisminister Odd Einar Dørum.

Vil ikke miste rettigheter
Regjeringen har besluttet at lovendringen som gir mulighet for ny identitet, skal tre i kraft fra nyttår. Bakgrunnen er behovet for å gi trusselutsatte et bedre vern.

«Personer som står i fare for å bli utsatt for alvorlig kriminalitet rettet mot liv, helse eller frihet kan innvilges ny identitet (personnummer) i folkeregisteret. Fiktiv identitet blir bare innvilget dersom andre tiltak ikke kan gi tilstrekkelig vern, og kravene vil være strenge.

Den trusselutsatte skal ikke miste opptjente rettigheter og heller ikke fritas for sine forpliktelser. Det antas at behovet for fiktiv identitet er begrenset. Hittil har man blant annet benyttet tiltak som flytting til hemmelig adresse, ulike tekniske beskyttelsestiltak og besøksforbud, for å nevne noe», heter det i en pressemelding fra Justis- og politidepartementet.

Opp til Politidirektoratet
Det er Politidirektoratet som skal avgjøre om en person, som er registrert i folkeregisteret, skal gis tillatelse til å benytte fingerte personopplysninger.

- Personer som tilhører samme husstand, vil også kunne få slik tillatelse. Politidirektoratets avgjørelse kan påklages til Justisdepartementet. Søknad om å få benytte fiktiv identitet fremmes i samråd med det lokale politidistrikt hvor den trusselutsatte bor, heter det i meldingen fra departementet.

Reklame

Dette påskeegget er nesten for godt til å være sant