I november i fjor seilte Trygve Hegnar inn som største eier i Hurtigruten. Hegnar betalte i overkant av 256 millioner kroner for 20 prosent av selskapet. DnB Nor Markets meglet posten til 3,05 kroner per aksje gjennom selskapet Periscopus AS, som Trygve Hegnar eier sammen med to av sine barn.

Siden da har aksjen gått som en kule på Oslo Børs.

Tirsdag formiddag handles Hurtigruten-aksjen til 4,77 kroner, med en oppgang på 13,84 prosent. Det innebærer at Hegnars post i selskapet nå er verdt hele 400 millioner kroner.

Dermed har redaktøren så langt en papirgevinst på vel 144 millioner kroner, og det på drøye to måneder.

- De har begynt en snuoperasjon i selskapet for å konsentrere seg om kjernevirksomheten. De har solgt unna en del av de lokale båtene og har foretatt en del positive grep, sier aksjemegler Rolf Otto Hansen hos Sparebank Nord-Norge Securities til NA24.

Men til tross for Hegnars eventyrlige oppgang ligger Hurtigruten fortsatt langt under tidligere noteringer. Til sammenligning lå selskapet ved inngangen til 2008 på rundt 15 kroner, og det etter kraftige fall i 2007.

Kraftig økning
Hurtigruten har opplevd en kraftig økning i etterspørselen etter reiser for årets tre første måneder. Selskapet melder tirsdag om sterk utvikling i antall bookede gjestedøgn.

Selskapet skriver at det per 15. januar er booket 129.000 gjestedøgn for første kvartal 2010. Sammenlignet med bookinger for tilsvarende kvartal på samme tidspunkt i 2009 utgjør dette en økning på 45 prosent.

- Blant annet satser de på en del av de litt billigere reisene for å få mer publikum og penger, i stedet for å la båtene gå nesten tomme uten passasjerer. Særlig på den tiden av året som er den tyngste delen av sesongen. Det tror jeg er en helt riktig vurdering av dem, sier Hansen.

Informasjonsrådgiver Stein Lillebo i Hurtigruten sier til Aftenposten at for mange er uvær, kulde og snø en stor opplevelse.

- Vi anser vinteren som noe av det beste Norge har å vise fram. Vinteren må sees på som et eget reiselivsprodukt, ikke lavsesong, sier Lillebo til Aftenposten.

- Det viser seg at Hurtigruten helt klart har foretatt seg en del positive grep, og jeg er positiv til selskapet på lang sikt, sier Hansen til NA24.

Bakgrunn i cruise
Hegnar er selvsagt mest kjent som mediemann, men et selskap som Hurtigruten er ikke helt nytt for ham.

Rundt 1980 gikk han inn som rådgiver for eierne i Kloster Cruise og kjøpte seg gradvis opp til å bli en betydelig aksjonær i rederiet, som etter hvert skiftet navn til NCL. Er periode ledet han også selskapet, med hovedbase i Miami.

Rederiet levde en turbulent tilværelse på Oslo Børs på 1990-tallet, men et bud fra malaysiske Star Cruises gjorde at Hegnar i 2000 kunne selge seg ut med solid gevinst.

Det er ennå ikke klart hva slags planer Hegnar har for sin investering. Så langt har han sagt lite eller ingenting om investeringen.