Tirsdag ble det klart at TV2 hadde sikret seg rettighetene til indrefileten i sporsrettigheter, den engelske fotball-ligaen Premier League. Hvis den endelige avtalen går i boks, vil TV2 betale rundt 500 millioner kroner for rettighetene i i tre år, eller 166 millioner kroner i året.

Summen tilsvarer også stive 104 kroner per nordmann.

- Likevel er det lønnsomt, sier Morten Wiberg, TV & Radio sjef i Carat, til NA24.

Han har sett nærmere på TV2s nye fotballavtale.

Solid overskudd
«Slik vi ser det vil nok TV2 vise kampene både på hovedkanalen TV2, TV2 Zebra og på TV2 Sport. Hva seertallene blir, er veldig vanskelig å estimere, men ser vi på hva Canal+ har hatt av seere på lørdagskampene, så ligger de på ca. 40 000 seere, basert på tall fra TNS Gallup. Det er naturlig å anta at TV2 får langt høyere seertall, og muligens kan de komme opp i de seertallene vi ser TV3 har på Champions League-kampene med engelske lag, eller ca. 200 000 seere. Forskjellen er bare at Champions League vises midt i uken kl. 20.45, mens lørdag- og søndagskampene i Premier League går på ettermiddagen i tidsrommet kl. 1500-1900, skriver Wiberg på Carats egne sider.

Carats regnestykke:

Denne beregningen viser at TV2 vil få en solid butikk med Premier League-kjøpet.

«Med 240 millioner kroner i inntekter per år, som gir 720 mill over 3 år, vil dette gi en avkastning på 44 prosent basert på at det koster dem 500 millioner kroner i rettighetskjøp.»

- Et vinnerkjøp
Wiberg mener at TV2 har gjort en vinnerkjøp med de engelske fotballrettighetene. Han tror heller ikke at det er for stor risiko involvert i kjøpet.

«Slik vi ser det kan dette vise seg å ikke være stor risiko heller, men det avhenger naturligvis mye av hvor mange abonnenter de kan få, og hvilken pris de klarer å ta ut for Premier League isolert.», mener Carats TV og radio-sjef.

Milliardspekulasjon
Rune Hauge som megler de nordiske fotballrettighetene for selskapet Medge Consulting sa til NA24 onsdag at de vil nå salgsmålene de har.

- Når vi får en så god start som med TV2, da når vi den summen vi skal, sier Hauge.

Summene som har versert på ryktebørsen er på mellom 1,5 og 1,8 milliarder kroner for hele Norden.

Kampanje.com har tidligere meldt at rettighetene til å vise Premier League på TV, mobil og internett til Norge, Sverige, Danmark og Finland skal ha kostet Medge Consulting 1,2 milliarder kroner. Medge Consulting er et lite svensk selskap, drevet av to tidligere ansatte i Canal Plus, som før jul sikret seg rettighetene for de tre neste årene.

Hauge vil ikke gå ut med hvem som er aktuelle kjøpere i de andre nordiske landene, og åpner for alle muligheter.