OSLO (NTB): Utlendingsnemnda (UNE) har behandlet 20 av de 30 sakene om lengeværende asylbarn som ble tvangsreturnert fra Norge. Så langt får kun fire av familiene komme tilbake.

Les også: Enighet om asylavtale etter krevende forhandlinger

16 barnefamilier har så langt fått opprettholdt tidligere avslag etter behandling i nemndmøte, opplyser UNE mandag.

Sakene til de resterende familiene er fremdeles under behandling.

De 30 tvangsreturnerte familiene fikk rett til å få sakene sine behandlet på nytt i kjølvannet av Bergens Tidendes avsløringer i fjor om at Politiets utlendingsenhet ikke hadde fått videreformidlet politiske føringer om at tvangsretur av lengeværende asylbarn ikke lenger skulle prioriteres. Saken førte til at regjeringen ble enig med støttepartiene KrF og Venstre om en tilleggsavtale på asyl- og innvandringsfeltet i april i år.

Avtalen ga familier med barn som hadde oppholdt seg minst fire år i Norge og som ble tvangsreturnert i perioden 1. juli i fjor til 18. mars i år, rett til å få søknadene sine behandlet på nytt. Totalt dreide det seg om 30 familier. Hittil har 29 av familiene bedt om ny behandling.

UNE har fått kritikk for at barna ikke har vært direkte hørt under omgjøringsbehandlingen. Nemnda uttaler at alle barna er blitt hørt direkte eller indirekte, og at de mener barnas situasjon og tilknytning har blitt meget godt belyst i alle sakene. (©NTB)