TV-kanalen Sky News har meldt at skjemaene inneholder informasjon om 22.000 IS-medlemmer fra 51 ulike land, blant annet i Nord-Europa.

Opplysningene skal ha kommet fra en IS-avhopper, som har møtt TV-kanalen på et hemmelig sted i Tyrkia. De var lagret på en minnepenn som avhopperen skal ha stjålet fra IS' interne sikkerhetspoliti.

Les: 22.000 IS-navn gitt til nyhetsorganisasjon

Både britiske og svenske myndigheter sier de vil undersøke listene nøye, og i Tyskland har politiet allerede fastslått at de etter alt å dømme er ekte.

– Vi antar at det er en svært høy sannsynlighet for at dette er ekte dokumenter. Vi tar dem derfor i betraktning når det gjelder politiarbeid og sikkerhetstiltak, sier talsmann for tysk politi, Markus Koths.

Listene inneholder blant annet navn på tyske jihadister, ifølge avisen Süddeutsche Zeitung.

– Stor hjelp

Det er ikke kjent om de inneholder navn på skandinaviske fremmedkrigere, men ifølge den svenske terrorforskeren Hans Brun vil opplysningene kunne hjelpe svenske myndigheter med å spore opp tidligere ukjente IS-medlemmer.

– Forutsatt at listene er ekte, er det et tegn på at noen i IS har slurvet med den operative sikkerheten. Det er farlig og direkte skadelig for IS, sier Brun, som er forsker ved King's College i London.

I skjemaene har jihadistene svart på 23 spørsmål. Dokumentene inneholder opplysninger som navn, adresser, telefonnummer og kontaktpersoner og ser ut til å være fra slutten av 2013.

Skeptisk ekspert

Enkelte eksperter er imidlertid skeptiske fordi ordbruken i listene er inkonsistent og i noen tilfeller utypisk. Blant annet er det arabiske navnet for «Den islamske staten i Irak og Levanten», gruppens tidligere navn, skrevet på to ulike måter. Listene inneholder også betegnelsen «dødsdato» i stedet for «dato for martyrdom», noe som er atypisk.

– For meg ringer det noen store bjeller ettersom det har vært snakk om skikkelige forfalskninger når vi har sett slike uoverensstemmelser tidligere, sier Charlie Winter, forsker ved Georgia State University.

Nøkkelopplysninger

Sky News skriver at flere av navnene er kjent fra før, men at de viktigste opplysningene i dokumentene er avsløringen av identitetene til en rekke tidligere ukjente jihadister. Dette skal gjelde IS-medlemmer fra Storbritannia og Nord-Europa, store deler av Midtøsten og Nord-Afrika samt USA og Canada.

Informasjon om hvor disse personene oppholder seg, kan være avgjørende i kampen for å ødelegge IS og forhindre at gruppen gjennomfører flere terrorangrep.

Avhopperen skal ha hatt stor tillit internt i gruppa. Han kaller seg Abu Hamed og gir uttrykk for at han er totalt desillusjonert når det gjelder IS' hellige krig.

– Full kollaps

Ifølge mannen har de islamske lovene han trodde på, kollapset fullstendig, og det er dette som skal ha fått ham til å slutte.

Han hevder at organisasjonen domineres av tidligere soldater fra Saddam Husseins irakiske Baath-parti, og at IS er i ferd med å gi slipp på hovedkvarteret i Raqqa for å flytte seg videre til ørkener sentralt i Syria og til Irak, gruppas opprinnelsesland.

På spørsmål om hvorvidt dokumentene kan føre til at IS blir brutt ned, nikker han og svarer enkelt: – Om Gud vil. (©NTB)