Frp mener at det er norsk lov som skal gjelde i Norge.

Debatten rundt Ryanairs lavpris-strategi har blitt så opphetet at sjefen selv kommer til Norge for å holde pressekonferanse torsdag ettermiddag.

At enkelte flyvertinner i selskapet kun har en årslønn på 110.000 kroner, har satt sinnene i kok. Statsminister Jens Stoltenberg (Ap) forsikrer at han aldri kjører lavprisselskapet.

Les også: Ryanair-sjefen til Norge for å ta Jens

- Norsk lov må gjelde i Norge
De siste dagene har det kommet fram en rekke påstander om elendige arbeidsforhold i det irske lavprisselskapet.

LO og andre fagforeninger boikotter Ryanair på grunn av de ansattes arbeidsforhold.

- Debatten rundt Ryanair viser et sterkt behov for å klargjøre hva som er uakseptabel lav avlønning. Med tanke på at vi har en rekke ulike definisjoner om hva som er «sosial dumping», blir jo det store paradokset at: «Alle er i mot sosial dumping – men ingen vet helt hva det er», sier leder av arbeids- og sosialkomiteen på Stortinget, Robert Eriksson (Frp), til Nettavisen.

Les Stavrums kommentar: Minstelønn mot Ryanair

- Helt uakseptabelt
Frp mener at det er norsk lov som skal gjelde i Norge.

- En årslønn på 110.000 kroner er helt uakseptabelt: Så lenge de har base i Norge, bør det ikke være noen tvil om at de er omfattet av norsk lov. Frp har tidligere fremmet forslag om å utrede lovfestet minstelønn, sier Eriksson.

- Dessuten - noe annet ville blir konkurransevridende - fordi det ville gitt Ryanair fordeler fremfor SAS og Norwegian, understreker han.

Nettavisen-redaktør Gunnar Stavrum skriver at: «Fordelen med en minstelønn er at Stortinget blir ansvarlige for å sette en grense, og at arbeidsgivere vet hvor grensen går.»

Eriksson mener lovfestet minstelønn kan være et alternativ til allmenngjøring av tariffavtaler.

- På den måten kan man få redusert dagens synsing preget av moral og dobbelmoral. I tillegg vil allmenngjøringsvedtak som går lengre enn det som er angitt i loven, som et akseptabelt minimumsvern innebære utilsiktede virkninger, og urimelig forskjellsbehandling av arbeidstakere i Norge, sier han.

Kommentar: - Loven det er lov å bryte

- Minstelønn - en klar fordel
- Minstelønn - om man velger en nasjonal minstelønn eller bransjevise minstelønnsordninger - vil være en klar fordel om man får klare grenser og at arbeidsgiverne vet hvor grensene går, påpeker Eriksson.

Han ser også ulemper med ordningen:

- Minstelønn kan også medføre ulemper. Det er derfor viktig at man får utredet minstelønn blant annet med hensyn til Norges behov for arbeidskraft utenfra, andre arbeidsmarkedsspørsmål som hensynet til ungdoms behov for lavterskel til arbeidsmarkedet, trepartssamarbeidet, generelle samfunnsutviklinger som fattigdomsbekjempelse, og de forhold som Brochmann-utvalget pekte på når det gjaldt mulighetene for eksport av velferdsytelser, sier han.

«I Norge har vi ikke lovfestet minstelønn, men et system hvor det er partene i arbeidslivet som forhandler lønn innenfor de enkelte bransjer. Lønn er fastsatt i tariffavtaler mellom partene for hver bransje, og hver tariffavtale har egne lønnssatser som kan være svært forskjellig.»

Kilde: LO

Vil ha debatt
Eriksson hilser en debatt om dette velkommen - og kaster ballen til statsminister Jens Stoltenberg:

- Frp mener å lovfeste minstelønn vil være en viktig og nødvendig debatt, og at man kan komme frem til konklusjoner som vil virke preventivt både når det gjelder å redusere uakseptable lønns- og arbeidsforhold og svart arbeid. Jeg synes det er synd at regjeringen og LO ikke er villig til å ta den debatten. For Frp er det den enkelte arbeidstaker som er viktig, uavhengig av om arbeidstakeren er organisert eller ikke. For LO synes det dessverre, det viktigste, å være å opprettholde definisjonsmakt.

- Jeg er et rasshøl
Ryanair ledes av Michael O’Leary, som uten tvil er en av de mest omstridte topplederne i verden. Da Nettavisen NA24 møtte han i fjor sparte han ikke på kruttet.

- Jeg ble født et rasshøl, og jeg har blitt et enda større rasshøl med årene. Men forskjellen på dette rasshølets flyselskap, er at vi har skapt 8000 jobber. Når piloter fra SAS, British Airways, Span Air og Malev får sparken, kommer de løpende til dette rasshølets flyselskap og får jobb.

Han forklarte hvordan han ble toppsjef i selskapet på følgende måte:

- Jeg ble først og fremst sett på som en «Boy Genious», og det er ikke mange av dem i Irland. Jeg er også utrolig kjekk, vanvittig talentfull, og en dyktig velgjører, så jeg var det opplagte valget til å lede dette drittselskapet som ingen andre ønsket å lede, tilbake i 1988.

Den gang spådde han at Ryanair om 10 år vil vi være dobbelt så store og frakte 150 millioner passasjerer.

Les hele intervjuet: - Jeg ble født et rasshøl