Det internasjonale fotballforbundet (FIFA) vedtok tirsdag og videreføre prøveprosjektet med seks dommere. Systemet, som har vært testet ut i Europa League denne sesongen, innebærer at man utvider det tradisjonelle dommerteamet med to ekstra assistentdommere – én bak hvert mål.

- Vi vil sende et skriv til våre 208 medlemsland og våre seks kontinentale forbund med oppfordring om å implementere seksdommersystemet i en turnering på frivillig basis, sier FIFAs generalsekretær Jerome Valcke til Reuters.

- Ikke entydige konklusjoner
Tirsdagens møte i FIFAs regelkomité IFAB konkluderte med at forsøkt så langt har belyst flere positive enn negative sider.

Ifølge dommersjef Rune Pedersen er det likevel uaktuelt å innføre seks dommer i Norge per i dag.

- Når dagens vedtak ble som det ble, kan jeg ikke se at det kan bli aktuelt for oss de nærmeste par årene, sier Pedersen til Nettavisen.

Uten å ha satt seg inn i detaljene rundt tirsdagens vedtak, vurderer han beslutningen på følgende måte:

- At de valgte å ikke innføre dette permanent ennå, tyder på at konklusjonene fra prøveprosjektet ikke har vært entydige.

Ressurskrevende
- Hva er fordelene og ulempene med systemet?

- Den største fordelen er uten tvil at det har en preventiv effekt på situasjoner inne i feltet. Når spillerne vet de blir fulgt ekstra nøye, kvier de seg for å begå regelbrudd. Norge har hatt tre dommerteam med i prøveprosjektet, og alle rapporterer om få hendelser i 16-metersfeltet.

- Samtidig har det vist seg at dette ikke er noen garanti for korrekte avgjørelser. Kommunikasjonen er også en utfordring, og ikke minst er det mange som vil ha et ord med i laget før endelige avgjørelser fattes.

- I tillegg er det selvfølgelig en svært ressurskrevende løsning, sier Pedersen.

Det siste er ikke minst avgjørende for at Norge på nasjonalt nivå velger å forbli i observatørens rolle de nærmeste årene.

- Vi har rett og slett ikke nok dommere til å innføre dette nå, erkjenner Rune Pedersen.

Sjekk siste fotballnytt her!
Sjekk siste sportsnytt her!