Fremskrittspartiets medlem i Transportkomiteen på Stortinget legger vekt på at utbygging av høyhastighetstog vil koste omtrent like mye som alle andre investeringer til samferdselsformål i de kommende ti årene, og derfor vil gå på bekostning av veier og vanlige tog.

Flertall på Stortinget
Fredag ble det kjent at et flertall på Stortinget i dag går inn for en storsatsing på høyhastighetstog i Norge. Når Nasjonal transportplan (NTP) legges fram er håpet at byggingen av høyhastighetsbaner skal starte om tre til fire år.

Les også:Endelig kommer lyntogene

- Det er langt bedre å satse på dagens jernbanestrekninger fremfor å kaste bort hundrevis av milliarder på høyhastighetstog som aldri vil bli lønnsomme, sier Bård Hoksrud i en pressemelding.

I innstillingen for Nasjonal transportplan legges det vekt på følgende:

«Flertallet mener Norge har et betydelig trafikkgrunnlag for høyhastighetstog. Markedsundersøkelsen som Urbanet Analyse nylig har utført på oppdrag fra Jernbaneverket, viser at høyhastighetstog har potensial til å overta 75-95 prosent av det store flymarkedet mellom Oslo og de andre største byene i Norge.»

Ambisiøse planer
- Det er en svært ambisiøs Nasjonal transportplan Stortinget nå vedtar for de kommende 10 åra, sier stortingsrepresentant Torstein Rudihagen (Ap).

Han er saksordfører og NTP og presiserer at siktemålet for en utredning er bygging av høyhastighetsbaner.

- Med denne planen legges det opp til å bruke 100 milliarder kroner mer på samferdsel de neste 10 årene, sammenlignet med gjeldende plan. Det er en økning på hele 45 prosent, forklarer Rudihagen.

Vil utvide med dobbeltspor
Strekningene mellom Oslo og Skien, Oslo og Lillehammer og Oslo og Halden, kan være først ute. Deretter skal det bygges høyhastighetsbaner for tog til Oslo fra Trondheim, Stavanger, Bergen, Göteborg og Stockholm.

- Det finnes ikke politisk vilje i de øvrige politiske partiene til å satse mer på samferdsel. Derfor vil høyhastighetstog gå på bekostning av alle andre samferdselstiltak. Derfor vil det heller aldri bli vedtatt å bygge slike toglinjer i Norge, slår Hoksrud fast.

Frp vil heller utvide dagens toglinjer med dobbeltspor på de nevnte strekningene Lillehammer - Halden - Skien, kombinert med et fullverdig motorveinett.

- Norge er et lite land med enorme samferdselsutfordringer. Derfor er veier og ordinære toglinjer den beste løsningen, mener Hoksrud.

- Luftslott
- Regjeringspartiene med SV i spissen skyver satsingen på en mer moderne jernbane foran seg. I stedet for en kraftig satsing på kortere reisetid mellom de store byene innen 2020, forsøker de å selge et luftslott av nye utredninger og prat, sier nestleder i Stortingets transport- og kommunikasjonskomité, Borghild Tenden (V).

Hun understreker at Venstre er for høyhastighetstog, men at det er en stor forskjell på dem og de rødgrønne regjeringspartiene. - Mens de prater, så foreslår vi 30 milliarder kroner mer til en mer moderne jernbane de neste 10 årene, forklarer hun.