Mandag opplyste kilder til Nettavisen at drosjer går i skytteltrafikk mellom Oslo lufthavn Gardermoen og et asylmottak i Stokke kommune i Vestfold med asylsøkere - en drosjetur som koster minst 2759 kroner.

Nå bekrefter Utlendingsdirektoratet (UDI) at de bruker taxi mye.

- Rundt én tredjedel av asylsøkerne fraktes med drosje, sier presserådgiver John Olav Kroken hos UDI til Nettavisen.

- Vanskelig å få tak i busser

Kroken påpeker samtidig at de fleste asylsøkerne som kommer til Norge, to av tre asylsøkere, fraktes med andre transportmidler enn drosje.

- Slik situasjonen er nå, må vi imidlertid også benytte oss av drosjer for å få logistikken til å gå opp. Dette skyldes blant annet at mange asylsøkere må transporteres sent på kvelden eller om natten, og da kan det være vanskelig å få tak i busser, sier han.

UDI mener drosjer da er mer hensiktsmessig.

- Vi kan ikke ha busser stående stand by døgnet rundt, og siden vi da sjelden vet nøyaktig når vi må transportere asylsøkere, blir drosje noen ganger løsningen fordi de kan komme på kortere varsel, sier Kroken, og legger til:

- På sikt ønsker vi naturligvis å bruke drosje i mindre grad enn vi gjør nå.

- Har ikke totalsummen

UDI viser også til at de får rabatter av drosjeselskapene.

- Disse avtalene omfatter både vanlige drosjer, maxi-taxi, gjerne med tilhenger for bagasje, og busser. Resten fraktes stort sett med busser og andre kollektivmidler, sier Kroken.

Hittil i år har UDI bokført cirka 46 millioner kroner i reisekostnader for asylsøkere, der 31,9 millioner er knyttet til reiser til og mellom mottak, 12,1 millioner er knyttet til reiser i forbindelse med undervisning og 2 millioner kroner er knyttet til reiser til asylsøkerintervju, lege, tannlege og andre reiser.

- Vi dette si at en tredjedel av summen på 46 millioner er taxikostnader?

- Nei, det kan vi nok ikke si. Vi har ikke et nøyaktig tall for dette per nå, sier han.

- Dette gjelder altså alle typer transportmidler, ikke bare drosje. Vi understreker at reiser faktureres etterskuddsvis og at det derfor kan ta noe tid før reisekostnadene kommer inn i regnskapet, sier presserådgiveren.

Skal inngå nye avtaler

Han opplyser videre at UDI nylig har gjennomført utlysning av en ny rammeavtale for persontransport.

- Etter evalueringen av tilbudene, inngås transportavtaler for buss, minibuss og drosje med flere leverandører av persontransport. UDI inngår også avtaler lokalt for buss og drosje der det lokalt er behov for personaltransport av noe omfang, sier Kroken.

En av de som har reagert på taxibruken til UDI, er SVs stortingsrepresentant Karin Andersen.

- Alle forstår at det er vanskelig å administrere dette, men det må gå an å bruke toget når det går på samme strekningen. En vanvittig sløsing av penger, sa Andersen til Nettavisen tirsdag.