Gå til sidens hovedinnhold

UDI takker nei til nye tilbud om akuttplasser

Men fortsatt stort behov for mottaksplasser. - Vi skal ikke komme i en situasjon der asylsøkere blir henvist til gaten, sier kommunalministeren.

Nedgang i antall asylsøkere til tross: Utlendingsdirektoratet (UDI) følger opp allerede påbegynte prosesser for akuttmottak, men vil ikke se etter helt nye steder for akuttinnkvartering.

UDI bekrefter overfor Nettavisen at de framover ønsker å vri satsingen fra akuttmottak til ordinære mottak.

Les også: - Asyltilstrømmingen løfter norsk økonomi

- UDI ønsker i tiden fremover å etablere færre nye akuttplasser og kommer til å takke nei til nye tilbud. Vi lyste derimot ut anbudskonkurranse for drift av 30.000 ordinære mottaksplasser tidligere i november, opplyser Kristian Nicolai Stakset-Gundersen i kommunikasjonsstaben hos UDI.

Fristen for å levere inn anbud er 11. desember. Planen er å tildele avtaler i første halvdel av januar og starte opp de nye mottakene i månedsskiftet januar/februar 2016.

Høyt tempo

Planene om akuttmottak har flere steder i landet skapt strid. Regjeringen har pekt på at plan- og bygningsloven ikke er tilpasset en krisesituasjon og har bedt kommunene tøye plan- og bygningsloven for å få sakene raskt unna. Vanlige prosedyrer med flere vedtaksrunder i kommunale organer og offentlig ettersyn er satt til side. Regjeringen har også kommet med en ny forskrift som gjør det mulig å gjøre unntak fra byggesaksbehandlingen.

Akuttmottak i idrettshall

I Ålesund har Ålesund kommune vært i dialog med styret i Ålesund storhall, og man vil gjøre en idrettshall om til akuttmottak for 500 flyktninger fram til august neste år. «Ingen gunstig løsning», uttalte statsminister Erna Solberg til Sunnmørsposten onsdag. Hun vil likevel ikke fraråde løsningen.

På Røa vest i Oslo er det ennå ikke tatt noen beslutning om en planlagt brakkeleir for 1000 personer på Voksenjordet. Forsvarsbygg skal utrede hva det vil koste, og UDI skal bestemme seg når konseptvurderingen foreligger 10. desember. Byrådet er i dialog med UDI om saken. Lederen for bydelsutvalget i Vestre Aker mener de kunne pekt på bedre tomtealternativer i bydelen enn friområdet bak Voksen kirkegård hvis byrådet hadde tatt seg tid til å lytte.

Et planlagt akuttmottak for 1000 asylsøkere i Sarons Dal i Kvinesdal er lagt på is, melder NRK Sørlandet.

- Fortsatt veldig, veldig stort behov

UDI-direktør Frode Forfang understreket på en pressekonferanse mandag at selv om antallet asylsøkere nå går bratt ned, er nesten 1000 asylsøkere i uka fortsatt et veldig høyt tall i norsk sammenheng.

Fortsetter det å komme like mange asylsøkere i året som kommer, vil det tilsvare mer enn 50.000 i året, påpeker UDI.

- Det er fortsatt et veldig, veldig stort behov for mottaksplasser. Vi må ikke undervurdere det store gapet mellom det antallet mottaksplasser vi har i dag og det vi trenger i månedene og året som kommer, sa Forfang mandag.

Kommunalminister Jan Tore Sanner (H) understreket onsdag igjen behovet for at stat og kommune må handle raskt.

- Vi går mot en kald vintersesong. Vi må ikke komme i den situasjonen at vi henviser asylsøkere til gaten, sa Sanner.

Han sa at kommunene har gjort en betydelig jobb så langt, men må forberede seg på store løft også i tiden som kommer.

Vil flytte ut barnefamilier

Den store utfordringen for UDI er videre å få folk ut av akuttmottak og inn på ordinære mottak. En del nye mottaksplasser åpner 1. desember, og UDI sier de vil forsøke å flytte ut så mange barnefamilier som mulig fra akuttmottak til ordinære mottak.

Det har vært mange akuttplasser på overnattingssteder som nå skal rydde plass for vanlige hotellgjester og tas i bruk til vinterturisme. Dette er også dyrere plasser for UDI. Det dreier seg om avtaler av kort varighet, og det er plasser ment for kort opphold på noen dager eller uker.

- Ordinære mottak derimot er innrettet for at beboerne skal kunne bo der lengre, med blant annet selvhusholdløsning, aktivitetstilbud, informasjonsarbeid og rutiner for samarbeid med lokalsamfunnet. Derfor er det ønskelig å få flyttet over beboere fra akuttinnkvarteringssteder til ordinære mottak så fort vi kan, opplyser Vibeke Schjem i kommunikasjonsstaben hos UDI.

Trenger 18.000 mottaksplasser neste år

Integreringsminister Solveig Horne (Frp) fortalte på en pressekonferanse onsdag at kommunene har sagt seg villige til å bosette 11.600 flyktninger i år og at behovet neste år er opp mot 18.000. Blant disse er det 4000 enslige mindreårige som krever ekstra ressurser.

Kommentarer til denne saken