Gå til sidens hovedinnhold

Uekte far i 50 år - får ikke erstatning

Erling Mikkelsen tapte på alle punkter etter å ha saksøkt staten for å få erstatning for at han i 50 år har vært dømt til farskap for en jente som ikke er hans datter.

I 1952 dømte Nordhordaland herredsrett Mikkelsen til å være far til et jentebarn. Han benektet farskapet, skrev aldri under papirene, og har aldri hatt kontakt med jenta. Likevel betalte han barnebidraget.

I 2001 viste en DNA-analyse at Mikkelsen ikke er far til kvinnen som var hans juridiske datter. I 2002 ble han frikjent for farskapet. Han fikk senere tilbakebetalt den summen han hadde betalt i barnebidrag fra 1951 til 1969, uten at det blir justert til dagens kronenivå eller lagt til renter. Summen kom på 16.980 kroner.

Mikkelsen syntes ikke dette var nok, og gikk derfor til sak mot Staten ved Barne- og Familiedepartementet. Han krevde kompensasjon for verdifallet av summen han hadde fått tilbakebetalt, samt renter. I tillegg krevde han oppreisning.

Nå har dommen falt i Oslo tingrett. Mikkelsen tapte saken fullstendig. I stedet for å få erstatning, må han betale saksomkostninger på 19.650 kroner.

Retten finner det åpenbart at den aktuelle loven, §80 i barneloven, ikke gir rett til å få tilbakebetalt barnetrygd justert til dagens kronenivå eller med renter. De finner heller ikke at dette er noe brudd på Den europeiske menneskerettighetskonvensjonen, slik Mikkelsen hadde hevdet.

- Det er rettens klare oppfatning at systemet med ileggelse av farskap basert på blodprøver, men også andre bevismomenter, representerte et regelverk som var både fornuftig og nødvendig ut fra flere kryssende hensyn, heter det i dommen.

Dommerne bemerker også at saken overhodet ikke har budt på tvil.

Reklame

Prøv gratis: Få HBO, Viaplay, Paramount+ og mange TV-kanaler ett sted

Kommentarer til denne saken