Gå til sidens hovedinnhold

- Uforsvarlig behandling av Ali

Men Statens Helsetilsyn mener at ambulansjepersonellet ikke opptrådte rasistisk.

6. august ble Ali Farah (37) slått ned av en 23-åring fra Ghana og etterlatt av ambulansepersonell.

- Etter en svært grundig gjennomgang av saken, har vi konkludert med at ambulansemennene opptrådte uforsvarlig og ikke ga omsorgsfull hjelp. Men det er ikke «markant» nok til å grunnlag for påtale, sa helsedirektør Lars E. Hanssen på en pressekonferanse onsdag.

Får advarsel
Begge mennene er varslet om at de får en advarsel:

- Begge får en advarsel for ikke å ha sendt Ali til sykehuset innen rimelig tid, noe som er alvorlig, presiserte Hanssen.

Siden 2002 er det registrert 14 tilsynssaker mot ambulansemedarbeidere.

- Undersøkelsen av Ali var forsvarlig som grunnlag for rask transport, men ble uforsvarlig da de ikke tok ham med. Helsetilsynet konkluderer med at ambulansepersonellet ikke opptrådte diskriminerende eller rasistisk, men at det var bruk av skjellsord som er i strid med helsepersonelloven.

Handlinger som kunne ha dannet grunnlag for påtale er at de hadde unnlatt å undersøke Ali - eller hadde kommet med rasistiske uttalelser.

Kan miste autorisasjon
- Advarselen gjelder ambulansemennenes adferd og ordbruk. Ali fikk ikke en god nok undersøkelse og transporten var mangelfull. Gjentar de noe liknende, vil de miste autorisasjonen, sier direktør Gorm Grammeltvedt til Nettavisen.

Det har tidligere blitt konkludert med at AMK-arbeideren som var skeptisk til å skaffe Ali Farah (37) en ambulanse, ikke brøt loven.

Helsetilsynet ville undersøke om operatøren bevisst trenerte ambulansen, fordi Ali måtte vente 25 minutter ekstra på ambulanse mens han ble undersøkt på legevakta. AMK-arbeideren mente ambulansesjåførenes sikkerhet ville bli satt på spill fordi Ali angivelig hadde oppført seg truende og provoserende.

Helsetilsynet mener AMK-arbeideren fokuserte uten grunnlag på en angivelig faresituasjon, men at loven ikke ble brutt.

- Rasistisk
- Saken fortsetter likevel som en systemsak, og er derfor sendt over til Statens helsetilsyn, sier fylkeslege Petter Schou i Oslo og Akershus.

Fylkeslege Petter Schou kom i sin innstilling i september frem følgende krasse kritikk av ambulansesjåførene:

- Vi konkluderer med at sjåførene opptrådte diskriminerende og med rasistiske overtoner. Vi ber Statens helsetilsyn vurdere å begjære påtale i saken, fortalte Schou, da rapporten ble presentert.

Politiloggen
Politiloggen viser at det var uenighet mellom ambulansepersonell og politiet i behandlingen av Ali.

HTML EMBED
Les hele loggen her.

Politimennene gjorde ikke noe straffbart da Ali Farah ble slått ned i Sofienbergparken. Det konkluderte Spesialenheten for politisaker med like før jul.

Ambulansepersonell
- Den ene av de to ambulansesjåførene som forlot Ali Farah (37) i Sofienbergparken 6. august i fjor har sagt opp jobben etter hendelsen.

Den andre sjåføren, som er i permisjon, er i full aktivitet som tillitsvalgt.