Det medisinske fakultet har oversendt en sak til forskningsetisk utvalg ved UiT etter at det er reist tvil om en doktorgrad, heter det i en pressemelding fra Universitetet i Tromsø. I en doktorgrad fra universitetet på midten av 1990-tallet er det reist tvil om forskningsdata.

– Vi tar påstanden om mulig manipulasjon av forskningsdata svært alvorlig. Siden artikkelen det gjelder, er en del av en doktorgrad som vi har hatt ansvar for, krever dette en gjennomgang fra vår side, sier dekan Olav Helge Førde ved Det medisinske fakultet.

Universitetet understreker at det på nåværende tidspunkt ikke er grunnlag for å konkludere med at det er fabrikkert forskningsresultater eller at det er andre alvorlige regelbrudd. Universitetet tar beskyldningene på alvor ved å forelegge saken for forskningsetisk utvalg, men anser vedkommende som uskyldig inntil det motsatte er bevist.

Kunnskapsdepartementet er orientert om saken og den gjennomgangen UiT har igangsatt.