Gå til sidens hovedinnhold

- Ulovlig å skyte med MP5

Politidirektoratet opplyser at privatpersoner ikke kan skyte med en MP5 - slik Kristian Valen gjorde.

- I utgangspunktet skal man ikke kunne gi en tillatelse til å ha en MP5 hjemme. Den er ikke godkjent til erverv, sier seksjonssjef Steinar Talgø ved juridisk seksjon i Politidirektoratet til Nettavisen.

Våpensamlere kan likevel få tillatelse til å ha en slik maskinpistol hjemme.

- Det er mulig noen har fått godkjent det som et samlevåpen, sier Talgø.

- Men har du da lov til å skyte med våpenet?

- Utgangspunktet er nei, sier seksjonssjefen.

Strafferamme fire år
Natt til søndag stormet væpnet politi inn i leiligheten til Kristian Valen. Det som møtte dem var en godt bevæpnet Valen, som sto og holdt på en MP5.

Like før politiet kom hadde han skutt med maskinpistolen for å skremme en person han skimtet i leiligheten sin på St. Hanshaugen i Oslo. Skuddet knuste et dusjkabinett.

Totalt beslagla politiet 25 ulike våpen i leiligheten til den profilerte kjendisen, og det etterforskes nå om Valen har lovlig bæretillatelse for alle våpnene. Spørsmålet som også stilles er om Valen eventuelt kunne bruke våpnene i en nødvergesituasjon.

Har han har noen av våpnene ulovlig, risikerer han en streng straff, ifølge Politidirektoratet.

- Man risikerer bøter eller fengsel inntil to år hvis man kjøper et våpen på gata uregistrert. Hvis overtredelsen er grov, for eksempel hvis man kjøper flere våpen, er strafferammen bøter eller inntil fire års fengsel, sier Talgø.

- Forskjellig for MP5
Ved såkalte formalovertredelser, for eksempel hvis man arver et våpen og ikke varsler politiet om det, er strafferammen bøter eller tre måneders fengsel.

Hvilken våpentype det dreier seg om er derimot avgjørende for en eventuell straff.

- Det vil vises i straffens lengde hva slags våpen det er, og jeg vil tro domstolen vil vurdere det forskjellig om du kjøper et gammel Kragh Jørgensen på gata eller om du kjøper en MP5, sier Talgø.

En MP5 som bruksvåpen krever en spesiell godkjenning fra Justisdepartementet eller Politidirektoratet. I Norge er det politiet og Forsvaret som bruker den særdels nøyaktige maskinpistolen.

- Må være skikket
I våpenloven er det to begrensninger som gjelder dersom du vil ha tillatelse til å oppbevare et våpen hjemme.

- Det ene er at du må være skikket, og det går da i første rekke på vandel og mental helse. Det andre går på at du må ha behov for å erverve den type våpen du skal erverve, sier seksjonssjefen.

Behovene dreier seg i hovedsak om jakt, øvelse og konkurranseskyting.

- I loven er det også en annen rimelig grunn. Det er våpen til samling. Da må det være et spesialisert samleområde du må få godkjent, og da kan du erverve våpen i et visst antall som ligger innenfor dette samleområdet, forteller Talgø.

- Er det noen som samler på MP5?

- Det er veldig mange som ønsker å samle på moderne krigsvåpen, og da kommer det inn en del begrensninger. Hvis det er snakk om et helautomatisk skytevåpen må det blant annet omgjøres til halvautomatisk, forteller Talgø.

- Vi rynker på nesen
Våpensamlere kan ha et stort antall med våpen i sin samling.

- Det kommer an på hvilket samleområde man har. I utgangspunktet vil det bli satt en begrensning på 60 våpen, men i svært mange tilfeller vil man finne samlinger som går langt utover dette, sier Talgø, og fortsetter:

- Det er ingen absolutt begrensning, og du kan finne en god del våpeneiere som har godt over 100 våpen, men da begynner vi å rynke på nesen, sier seksjonssjefen.

Jegere og konkurranseskytere kan også sitte på en del våpen.

- Men hvis det gjelder bruksvåpen vil antallet være betydelig lavere. Antallet kommer helt an på hvor aktiv vedkommende er, og hvor aktiv han er innen ulike våpengrener. Det kan bli snakk om en tiltalls våpen, sier Talgø.

Ett ulovlig - mister alt
Kravene er derimot strenge til oppbevaring av våpnene.

- Hvis man har mer fire våpen, eller en pistol eller revolver, eventuelt en hel- eller halvutomatisk rifle, så skal dette være oppbevart i et godkjent våpenskap. Har man fire eller færre ordinære rifler eller hagler, skal dette oppbevares forsvarlig nedlåst, sier han.

Bryter man våpenloven er konsekvensen klar:

- Hvis man har skytevåpen uregistrert ulovlig, og har våpentillatelse også, da er vår praksis klar. Da er utgangspunktet at alle våpnene skal trekkes tilbake, sier Talgø.

I tilegg kommer altså eventuell bot og fengselsstraff.

- Flere ulike våpen
Oslo-politiet er svært tilbakeholdne med opplysninger om våpenbeslaget hos Valen.

- Jeg ønsker ikke å gå i detalj, men kan bare bekrefte at vi har gjort et våpenbeslag og at det undersøkes videre. Det er flere våpen, og ulike typer, sier politioverbetjent Janne Stømner ved Sentrum politistasjon til Nettavisen.

Hun opplyser at det ikke er tatt ut noen siktelse i saken.

- Vi skal foreta noen avhør og undersøkelser, og så blir det noen vurderinger etter hvert. Vi går gjennom beslaget for å få en oversikt og for å se om våpnene er lovelig registrert, sier Stømner.