- Nye tall viser at det dreier seg om 132 000 motorvogner uten lovpålagt ansvarsforsikring, sier direktør Leif Osland i Finansnæringens Fellesorganisasjon (FNO) til NTB. Han sier det er registrert en økning på 12.000 i løpet av de siste to år.

- Skader du andres liv, helse eller eiendom uten å ha ansvarsforsikringen i orden, risikerer du i verste fall å bli livsvarig gjeldsslave, sier Osland. Han anslår tallet på uforsikrede kjøretøy til å omfatte 3,9 prosent av landets registrerte motorvogner, men sier det er store regionale forskjeller.

TFF er redningen
For dem som skades av en uforsikret motorvogn er Trafikkforsikringsforeningen (TFF) redningen. Foreningen er et felles organ for forsikringsselskapene som er med i Finansnæringens Hovedorganisasjon.

- Det er TFF som griper inn og sørger for å sikre erstatning til mennesker som blir skadd i sammenstøt med uforsikrede kjøretøyer, sier Osland.

Samtidig understreker han at TFF med loven i hånd går hardhendt fram mot eiere og brukere av uforsikrede motorvogner.

- Vi går konsekvent til søksmål for å drive inn pengene som utbetales. I fjor var uforsikrede kjøretøyer involvert i hele 509 trafikkulykker. Det er en økning på 11 prosent fra året før. Erstatningene økte med 8,5 prosent til 18 millioner kroner. Samme år ble det inndrevet over 5 millioner kroner ved regress. Det tilsvarer bare 28 prosent av utbetalingene.

Ikke noe selv
Osland peker også på et annet forhold som han mener bør få bileiere til å følge loven om ansvarsforsikring: eiere og brukere som blir skadd i en kollisjon får selv ingen erstatning hvis de ikke har forsikret kjøretøyet.

- Det er flere rettsavgjørelser som fastslår at føreren ikke får utbetalt erstatning for egne skader. Mange av sakene gjaldt førere av mopeder, sier Osland.

I de verste tilfellene kan altså føreren av en uforsikret bil få varige skader selv uten å få erstatning samtidig som han eller hun blir nødt til å betale erstatningen for andre som er blitt skadd i ulykken.

Verst og best
Det høyeste antall uforsikrede kjøretøyer finner man på Svalbard. Her er 6,6 prosent av kjøretøyene ikke forsikret. I praksis dreier det seg mest om snøskutere.

Også Finnmark ligger høyt med en andel på 4,4 prosent mens vestlandsfylkene generelt ligger lavt og Sogn og Fjordane lavest med en andel uforsikrede på 2,9 prosent. I Møre og Romsdal er det 3,0 prosent.

I de trafikktette strøkene på Østlandet ligger tallene skremmende høyt med Vestfold på 4,3 prosent, Akershus på 4,2, Oslo på 4,1 og Buskerud på 4,1 prosent. (ANB-NTB)