Gå til sidens hovedinnhold

- Umulig å flytte bussen to minutter

Togpendler Kent R. Nilsen fortviler over at bussene ikke når morgentoget. - Vi prioriterer annerledes, sier fylkeskommunen.

Onsdag skrev Nettavisen om togpendleren Kent R. Nilsen, som er fortvilet fordi bybussene på Gjøvik kommer fram til stasjonen noen få minutter etter at morgentoget til Oslo har gått.

- Det virker så meningsløst at man skal ha et busstilbud hvor bussene kommer fram to minutter etter at toget har gått, sa Nilsen, og etterlyste endring fra de ansvarlige, nemlig Oppland fylkeskommune.

Les saken: - Må bussen komme to minutter for sent?

- Må ha større margin
Men fylkeskommunen sier nå klart og tydelig at de ikke kommer til å endre på noe - i denne omgang.

- Per i dag skal vi ikke ha noen gjennomgang av det totale rutetilbudet på Gjøvik, er svaret vi får fra Opplandstrafikk, som er ansvarlig for kollektivtrafikken i Oppland fylkeskommune.

- Men hvorfor ikke? Det høres jo meningsløst ut at det ikke går an å endre rutetidene med to minutter for å rekke morgentoget..

- Det kan godt hende at det i hans situasjon kan holde med to minutter. Men bussen må ha margin, og om vi skulle endre rutetidene måtte bussen ha kommet kanskje 10-15 minutter tidligere. Det ville ha påvirket mange andre reisende, sier teamleder Geir Hestetræet ved Marked- og kundesenteret i Opplandstrafikk.

Har du en lignende historie å fortelle fra pendlerhverdagen? Ta kontakt med Nettavisen på tips@nettavisen.no.

- Har prioritert andre
Hestetræet forteller at morgentoget til Oslo inntil for noen år siden hadde en avgangstid fra Gjøvik som korresponderte med bybussene. Men så ble togavgangen flyttet fram.

- Vi fikk en ruteendring hos NSB med noen minutter i feil retning, og da ble det vanskelig å fange opp reisende til tog samtidig som vi skal ivareta øvrige busspassasjerer. Da har vi valgt å prioritere den største andelen av våre reisende, som da er arbeidsreisende innad i byen og som skal videre med buss og skoleelever, sier han.

- Men forstår du Nilsens frustrasjon?

- I hans situasjon har jeg stor forståelse for at han er frustrert, selvfølgelig, sier Hestetræet.

Han forteller at det ikke bare er på Gjøvik at Oppland fylkeskommune har dette problemet.

- Vi er klar over denne problematikken opp mot NSB. Dette gjelder også i Gudbrandsdalen, på Lillehammer og på Hadeland. Man ser at noen busser treffer veldig godt, mens andre ikke treffer, sier teamlederen.

Hestetræet påpeker at det for fylkeskommunen er ønskelig å ha avganger og ankomster som stemmer overrens med både tog og buss, noe de tilstreber innenfor de prioritetene de har.

- Men i dette tilfellet lar det seg ikke gjøre å tilfredsstille alle de reisende, sier han.

- Skal evaluere neste år
På Gjøvik har man valgt et system som innebærer et strukturert ruteopplegg med avganger til faste tider, med avganger 15 og 45 minutter over hel time med ankomst i Gjøvik sentrum/Skysstasjonen ca. 40 og ca. 10 minutter over hel time.

- Det er mange forhold som har påvirket disse valgene, blant annet sammenhengen i det totale busstilbudet, forutsigbarhet for de reisende, og hensynet til arbeidsreisende innad i Gjøvik og skoleelever, sier Hestetræet.

Han lover imidlertid at de skal se på rutetilbudet om en stund.

- Opplandstrafikk har planlagt en omfattende gjennomgang av rutetilbudet i Gjøvik neste år, et arbeid som vi trolig starter med på slutten av inneværende år. Vi skal evaluere rutetilbudet, og korrigere de forhold som vi ser bør endres. Da ønsker vi å gå bredt ut og invitere med for eksempel pendlerforeningen, sier Hestetræet til Nettavisen.

Det nye rutetilbudet er planlagt iverksatt fra 1. januar 2012, da også nye kontrakter for bybussen skal inngås.

NSB: - Lettere for bussen
NSB på sin side sier at de er ganske fastlåst når det gjelder sine togavganger.

- Det er en stor kabal som skal gå opp, og en endring på et par minutter kan ha ganske store ringvirkningen utover i et annet system, sier direktør Emil Eike i NSB Gjøvikbanen AS til Nettavisen.

Eike forteller at det er mange faktorer som har betydning for når togene må gå.

- Vi kjører togene inn til Oslo, og noen av dem går også gjennom Oslo sentrum til Skøyen. I tillegg har vi godstrafikk på strekningen vår, og dette er jo en enkeltsporet strekning med krysningsspor. Det er altså mange faktorer som påvirker ruteplanen, sier Eike.

Han mener det derfor er lettere for bussene å tilpasse seg togene, enn omvendt.

- Det er nok flere faktorer som ligger fast for toget enn det er for bussen. Det er nok lettere å justere seg som en buss på en vei som ligger der, mener Eike.

- Ruteendringer hvert år
NSB Gjøvikbanen AS vant anbudet for å kjøre tog på Gjøvikbanen i 2005, og startet driften i 2006.

- Man vant anbudet på grunnlag av et tilbud, og sentralt i det tilbudet var ruteplaner. På det tidspunktet økte antall avganger på Gjøvikbanen med 40 prosent, og siden den gang har det vært en ganske betydelig økning i antall reisende på strekningen, sier han.

Eike påpeker at de er villig til å gå i dialog om rutetidene.

- Vi har en dialog med Nettbuss i Oppland, og har som målsetting å korrespondere mellom oss. Vi ønsker å være i dialog. Hvert år har vi jo også en ruteendring, og da kan vi se på justeringer, og det vil vi gjøre, sier direktøren.

Kommentarer til denne saken