Å «nave» skal ha blitt et vanlig uttrykk blant ungdommen. Mange tror at de kan ta seg et friår fra skolen for å så la Nav finansiere lediggangen.

Ifølge nestlederen for arbeids- og sosialkomiteen på Stortinget, Karin Andersen (SV) er ikke konseptet særlig nytt.

- Slike vandrehistorier hørte jeg helt fra jeg var ung. Sannheten er at det er veldig få ungdommer i Norge som mottar sosial stønad. Dette dreier seg stort sett om ungdommer som ikke kan leve hos familiene sine av forskjellige grunner, forteller hun.

Les også: Trygd: En smittsom sykdom.

- Tøffer seg
Andersen sier at det er som regel alvorlige grunner som vanskelige familieforhold og psykiske lidelser som fører til at unge får sosialhjelp. En stor del av dem har også falt ut av skolen på grunn av dette, og de fleste ungdommer som mottar sosialhjelp har også vært innom barnevernet.

- Men det er jo ikke noe du skryter av i venneflokken Jeg tror mange ungdommer tøffer seg ved å si at de har lurt Nav, sier hun.

- Symbolpolitikk
Til sammen var det i 2010 136 ungdommer under 18 år som mottok sosial støtte fra Nav, den vanligste definisjonen av det «å nave».

Hun vil ha seg frabedt politikere som mener at det må bli mer pisk og fattigdom for at Nav-brukere skal ta seg sammen.

Ifølge Navs årsrapport for 2011 blir ikke folk flinkere til å skaffe seg jobb ved at får mindre stønad, snarere tvert imot blir de utslått og mister det siste de har av motivasjon, mener hun.

- Det de trenger er skikkelig oppfølging, ikke ydmykelse. Debatten som går nå er ren symbolpolitikk. Mange av dem som mottar sosialhjelp gjør allerede alt de kan. Her må toppolitikere gjøre annet enn å generalisere folk som allerede ligger langt nede, sier Andersen.

Kommunalt ansvar.
Totalt sett er det rundt 120.000 personer som mottar sosial støtte i Norge.

Andersen mistenker at det største problemet er kommunene, som ikke hjelper folk ut av lediggangen. Det er nemlig kommunene og ikke Nav som har ansvaret for sosialhjelp, selv om søknadsprosessen foregår på Nav-kontoret.

- Mange søkere er i en total krise og ber i årevis om å få hjelp ut av situasjonen. De ber om hjelp til å komme i aktivitet og hjelp til å finne jobb. Men rapporten vi bestilte om sosialtjenesten påviste lovbrudd i 45 av 50 undersøkte kommuner på hvordan de kartlegger mennesker som søker om økonomisk stønad, sier Andersen.

Skattesnusk
Hun vedgår at det fins noen som utnytter systemet, men at dette skjer i minst like stor grad i andre enden, hos de rike.

- Å snyte på skatten og å utnytte Nav-systemet er like alvorlige lovbrudd som det slås hardt ned på, sier hun.

Tabellen viser antall mottakere av forskjellige trygdeordninger i tillegg til de som er under 20 år

Sosialhjelp

119.444 (2010)

136 (under 18) 26.926 (18-24)

Arbeidsavklaringspenger

171.760 (2011)

1287

Uføretrygd

306.653 (2011)

956

Dagpenger

63.407 (2011)

182

Kilde: Nav, Ssb.