Gå til sidens hovedinnhold

Universitetene forfaller

Landets universitetsbygninger forfaller. Vedlikeholdsetterslepet skal være på 7,4 milliarder kroner.

- Gapet mellom bevilgningene og behovet for vedlikehold er enormt. Vi har gjentatte ganger gjort myndighetene oppmerksomme på problemet, men ingenting skjer, sier rektor ved Universitetet i Bergen, Sigmund Grønmo, til Aftenposten.

Avisa har beregnet vedlikeholdsetterslepet for landets universiteter.

Tallene er basert på en rapport fra Multiconsult, utarbeidet for Utdannings- og forskningsdepartementet. Størst er problemet ved Universitetet i Oslo, som vil trenge fire milliarder kroner på å komme à jour med vedlikeholdet. Det er til sammenligning mer enn det universitetet får i årlige bevilgninger fra staten. I Bergen er vedlikeholdsetterslepet oppe i to milliarder kroner.

Reklame

Her får du tak i den nye Pondus-boka