Fagdirektør Jorge Jensen i Forbrukerrådet svært skeptisk til nytten av såkalte boligkjøpsforsikringer. Han mener forsikringene fremstår som unødvendige og overpriset.

Betal på forhånd
Landets dominerende selskap på området, Help Forsikring, tilbyr en boligkjøpsforsikring som dekker klager knyttet til alle typer kjøp av ferdig oppført bolig (hus, leilighet, fritidsbolig)., tilgang til juridisk bistand fra signering til overtagelse, og i fem år etter overtagelse, juridisk rådgivning, saksbehandling og håndtering gjennom rettsapparatet ved behov.

Prisen for en boligkjøpsforsikring ved kjøp av enebolig er 8.250 kroner som betales senest ved kontraktssignering.

- Større trygghet ved kjøp av klokke enn bolig
- Denne typen forsikring er bare muliggjort ved at det er så stor usikkerhet knyttet til kjøp og salg av bolig. Det er paradoksalt at forbrukere som kjøper ei klokke til tre tusen har større forutsigbarhet om å få en holdbar vare enn forbrukere som kjøper en bolig tre millioner.Hvis vi hadde tekniske vurderinger av boligene som var til å stole på, ville det ikke vært marked for denne typen forsikringer, sier fagdirektør i Forbrukerrådet Jorge Jensen til Nettavisen NA24.

For boligkjøpere som har tegnet en normal innboforsikring, er merverdien av boligkjøperforsikring begrenset.

- Normale innboforsikringer dekker utgifter på opptil 100.000 kroner for tvister knyttet til kjøp og salg av bolig. Egenandelen er sjelden mer 25.000 kroner. Ved boligkjøperforsikring er det ingen egenandel. Boligkjøperforsikring på toppen av normal innboforsikring er dobbelforsikring for de fleste. Men så finnes det også en marginal andel av boligkjøpere som er sikkelig uheldig. De vil kunne ha god nytte av forsikringen, sier Jensen.

- Ei pølse i slaktetiden
- Boligkjøpere bør avveie om de ønsker å betale 8.250 kroner for potensiell utgift som normalt ikke beløper seg over 25.000 kroner. I det regnestykket fremstår boligkjøperforsikring som overpriset. Ville du betalt en forsikringspremie på 100.000 kroner for en bil som er verd 300.000?, spør Jensen.

Han peker på at det er lettvint for boligkjøpere å tegne denne typen forsikring samtidig som de er i gang med å bruke millioner av boligkroner.

- Så hva betyr 8.250 kroner i det øyeblikket? Det blir som ei pølse i slaktetiden, sier Jensen.

Selektiv utvelgelse av saker
Fagdirektøren i Forbrukerrådet mener selggere av boligkjøpsforsikring ikke ha vil ha noe problem med å finne saker som rettferdiggjør produktet sitt.

- Selskaper som Help velger selv hvilke saker de går videre med, og da er det jo bare å velge en trofésak. Men vi må forvente at de fleste tvistene om boligkjøp aldri når frem til skranken i tingretten. De løser seg normalt før det med advokatforhandlinger, til en utgift innen for beløpsgrensene som dekkes av innboforsikringen, sier Jensen.

Help avviser kritikken
Dag Are Børresen, advokat og Informasjonssjef i Help Forsikring avviser kritikken.

- Det er lett å glemme at også selger av bolig som regel er forbruker. Dette skaper usikkerhet både hos selger og kjøper. Derfor mener vi at det er fornuftig å sikre seg tilgang til eksperthjelp for begge parter, sie rBørresen til Nettavisen NA24.

Han mener det ikke er et paradoks at forbrukere som kjøper ei klokke til tre tusen har større forutsigbarhet om å få en holdbar vare enn forbrukere som kjøper en bolig tre millioner.

- Uforutsigbarheten og kompleksiteten i avtaleforholdet ved kjøp og salg av bolig gjør dette til en dårlig sammenligning. Husk at både selger og kjøper er forbrukere, i motsetning til urmakeren. Dette gir også grunnlag for flere konflikter. Det blir ikke bedre av at Forbrukerrådet oppfordrer selgere til å selge på egen hånd. Dette skaper enda større usikkerhet, sier Børresen.

Han er enig med Forbrukerrådet i at hadde tekniske vurderinger av boligene vært til å stole på, ville det ikke vært marked for denne typen forsikringer.

- Imidlertid tror vi verken at det er økonomisk vilje eller praktisk mulig å lage så gjennomgripende tekniske vurderinger som da må til. Forbrukerrådet er dessverre alene om å tro at en obligatorisk tilstandsrapport ved boligsalg vil fjerne tvistene i etterkant. I en ideell verden ville det ikke vært behov for noen form for forsikring, sier Børresen.

Har fornøyde kunder
- Hver tredje boligkjøper tegner boligkjøperforsikring. Våre kunder forstår at det kan være tøft å stå alene mot selgers eierskifteforsikring når de oppdager mangler ved boligen de har kjøpt. HELP har behandlet mer enn 30.000 saker for våre kunder. Hver kunde med avsluttet sak blir kontaktet med spørsmål om de vil anbefale forsikringen videre til venner og kjente. 85 prosent av kundene våre svarer ja på dette spørsmålet. Dette gjør meg trygg på at vi gjør en god jobb, og at kundene våre har forstått fordelen av å ha tilgang til advokat når man trenger det, uten at man må bekymre seg for kostnadene, sier Børresen.

Flere sikkerhetsnett
Han oppfordrer alle til å lese forsikringsvilkårene både for boligkjøperforsikring og advokatforsikring på www.help.no.

- Hvis en boligkjøper er uenig i vår vurdering av det rettslige grunnlaget i en sak, har hun eller han følgende sikkerhetsnett, sier Bærresen og ramser opp:

1. Kunden kan klage til en ekstern klagenemnd som ledes av advokat Christina Moestue, tidligere underdirektør i Forbrukerrådet. Dersom klagenemnden mener at det finnes rettslig grunnlag for å føre saken videre, forplikter HELP seg til å bringe saken inn for domstolene på kundens vegne.

2. Kunden står også fritt til å klage saken inn for Finansklagenemnda (FinkN). HELP forplikter seg til å rette seg etter nemndas vurdering.

3. Kunden kan også føre saken videre på egen hånd, med hvilken advokat han vil. Vinner kunden frem, forplikter HELP seg til å dekke kundens kostnader i saken.

- Våre advokater kan også gjøre feil. På denne måten ønsker vi å sikre at eventuelle feil fra vår side ikke skal gå ut over våre kunder. Jeg kjenner ikke til at andre klienter har de samme mulighetene til å etterprøve kvaliteten på advokathjelpen som våre kunder har. Vi lever dessuten av fornøyde kunder, og vi er derfor helt avhengig av å ivareta våre kunders interesser på best mulig måte, sier Børresen til Nettavisen NA24.