Minst 300 personer i norske fengsler har så store lærevansker at det tilsvarer en lett grad av utviklingshemning, ifølge en ny rapport fra forskningsrapport fra NTNU og St. Olavs Hospital, skriver Aftenposten.

- 11 prosent har en IQ på mellom 50 og 70, noe som tilsvarer en modenhetsalder på 12 år og lavere. De er ressurssvake etter vår målestokk, men de har utviklet strategier for å klare seg selvstendig. Likevel faller de gjennom i forhold til strafferetten, fordi de har vanskeligheter med å forstå innholdet i skyld, straff og endret livsførsel, sier forskeren bak studien, Erik Søndenaa, til Aftenposten.

I undersøkelsen kommer det frem at flere av fangene ikke forsto hva som skjedde under rettssaken. Studien viser også at innsatte med IQ på 50 til 70 har flere dommer og tilbringer mer tid i fengsel enn andre innsatte.