Gå til sidens hovedinnhold

- Valgerd ble en ulykke

Valgerd Svarstad Hauglands støtte til kvinnen som anklaget Jan Birger Medhaug for voldtekt ble en ulykke, sier forfatteren av biografien om Valgerd.

I boken «Valgerd – eit portrett» har Olav Kobbeltveit skrevet hele fire kapitler om Svarstad Hauglands håndtering av Medhaug-saken.

Etter at Medhaug fredag ble blankt frikjent for fjerde gang for voldtektsanklagene fastslår Kobbeltveit at Valgerd Svarstad Haugland begikk en gedigen bommert da hun tok parti for kvinnen, Ann-Karin Bleivik.

Bleivik har tapt i alle instanser og må betale saksomkostinger på 70.000 kroner for Medhaug, samt egne advokatregninger.

- Det er tap for Bleivik, det er tap for Medhaug, det er tap for Valgerd og tap for KrF. Det er tap opp og i mente, sier Kobbeltveit.

I grus
De grunnløse voldtektsanklagene la Medhaugs politiske karriere i fullstendig i grus. Et aktivt engasjement fra KrFs partiledelse - med Valgerd Svarstad Haugland og generalsekretær Inger Helene Venås i spissen – førte til at Medhaug ble satt utenfor kommunevalgkampen i 2003.

Medhaug var på dette tidspunkt fylkesleder for KrF i Rogaland.

KrF gikk på et katastrofevalg i kommunevalget 2003 - etter at Medhaug var blitt blankt frifunnet av Riksadvokaten.

Valgerd Svarstad Haugland ble deretter tvunget til å gå av som partileder.

Droppet Medhaugs versjon
Kobbeltveit mener Valgerd Svarstad Haugland og KrFs generalsekretær Inger Helene Venås begikk skjebnesvangre feil fra første stund i Medhaug-saken. Begge involverte seg sterkt i saken, og ga sin støtte til kvinnen blant annet i et møte med Bleivik og hennes advokat.

- Den første bommerten de gjorde var at begge to oppfattet kvinnen som troverdig. Den andre store feilen de gjorde, var at de ikke innkalte Medhaug og fikk høre hans versjon. Han fikk aldri anledning til å forklare seg. Hadde de to fått hans versjon med en gang kunne det faktisk gått annerledes, sier Kobbeltveit.

Feilslått lojalitet
I boken skriver Kobbeltveit inngående om Svarstad Hauglands vurderinger av saken.

- Hun mente det var rett å stille seg solidarisk med kvinnen. I kristne miljøer har kvinnene gjennom historien stått igjen som ofre, mens mennene har gått fri. Det ville ikke KrF-lederen ha på seg. Det var i den gode hensikt, men det ble feil, sier Kobbeltveit.

Svarstad Hauglands håndtering av Medhaug-saken er preget av misforstått lojalitet og stahet, mener han.

- På den positive siden er hun trofast og lojal mot dem hun stiller opp for, men det kan slå negativt ut. Hun er sta, og har ikke så lett å endre oppfatning. Selv når ting viser seg å være annerledes, holder hun fast på sitt tidligere standpunkt.

I boken sier Valgerd: «Jeg tok kvinnens parti, og det ble min bane. Det kan jeg leve med.»

Sex uten samleie
Bleivik og Medhaug ble kjent med hverandre i 1981, og ble først venner. Etter hvert utviklet de også et seksuelt forhold.

Men partene praktiserte seksuell omgang uten samleie, fordi Bleivik mente samleie hørte ekteskapet til.

Bleivik har hevdet at Medhaug under en juleferie i 1992 der de først hadde frivillig seksuell omgang, uten varsel innledet et samleie med henne.

Først ti år senere anmeldte Bleivik sin tidligere kjæreste for voldtekt.

Straffesaken ble først henlagt av politiet «etter bevisets stilling» og senere henlagt av statsadvokaten i Rogaland som «intet straffbart forhold». Den endelige frikjennelsen av Medvik kom da Riksadvokaten – basert på Bleiviks egen beskrivelse av forholdet – vurderte hendelsen som intet straffbart forhold.

Bitterhet og sinne
I den sivile frifinningsdommen er Karmsund tingrett kommet til at det ikke er ført bevis for noe seksuelt overgrep.

Beskrivelsen av selve overgrepet er ikke spesielt troverdig, mener retten. Den anfører at Bleiviks forklaring har et visst preg av konstruksjon og i stor grad mangler indre sammenheng.

«Det kan i ettertid konstateres at hun gradvis må ha utviklet bitterhet og sinne overfor Medhaug. Det er imidlertid sterkt tvilsomt om det fant sted noe overgrep slik hun nå, 12 år etter, har beskrevet under hovedforhandlingene», heter det i dommen.

Kommentarer til denne saken