Gå til sidens hovedinnhold

Vanskelig å lukke dørene

KRISTIANSAND (TV 2 Nettavisen): Mette-Marits bror Espen Høiby møter i dag et massivt pressekobbel i tingretten. Forsvareren vil lukke dørene, men jusprofessor sier det ikke er lett å stenge folk ute.

- Utgangspunktet for straffesaker er at dørene skal være åpne for offentligheten. Det er sjelden at hensynet til den tiltalte er tungtveiende nok, sier Jon T. Johnsen, professor i offentlig rett ved Universitetet i Oslo, til TV 2 Nettavisen.

Mediepress

Det er ventet stort fremmøte når kronprinsesse Mette-Marits storebror skal forsvare seg mandag og tirsdag. Straffesaken er flyttet fra et mindre lokale til storsalen - rettssal 1.

Aktor Arne Kjønstad, politiadvokat ved Agder politidistrikt, og forsvarer, advokat John Christian Elden Høibys forsvarer, advokat John Christian Eld en, begjærte mandag lukkede dører da rettssaken startet klokken 09.30.

Elden kom ed begjæringen før man hadde fått lest opp hele tiltalen.

Kort tid etter ble pressen kastet på gangen mens retten tar stilling til Eldens begjæring.

Årsaken til at Elden ønsker lukkede dører, er at medieoppmerksomheten rundt saken skal ha vært en ekstra stor belastning for Høiby, som forsvareren mener uriktig er framstilt som en offentlig person.

Rikets sikkerhet

Jon T. Johnsen er ekspert på straffeprosessloven. Han uttaler seg ikke om Høiby-saken, men på generelt grunnlag skal det mye til at retten legger hensynet til tiltaltes interesser til grunn i alvorlige straffesaker.

Tradisjonelt står tre hensyn sentralt for rettens vurderinger om å lukke retten:

** Hvis åpenhet er til hinder for å belyse saken, altså at vitner ikke vil forklare seg med folk i salen.

** Hensynet til rikets sikkerhet.

** Eller hensynet til offeret.

Forsvarer Elden har ikke anført noen av disse årsakene i begrunnelsen av behovet for å lukke retten.

- Husker alt

- Stor oppmerksomhet fra media kan spille inn i rettens vurderinger av lukkede dører, men kanskje også i forhold til eventuell straffeutmå ling, sier Johnsen.

Elden viser blant annet til påstander om at han vil prosedere på at Høiby var bevisstløs i gjerningsøyeblikket på grunn av en rekke stressfaktorer.

- Dette er direkte feilaktig og veldig irriterende, sier Elden til NTB.

Han vil prosedere på at Høiby benekter å ha utført de påståtte handlingene.

Fikk klem av moren

Like før retten ble satt i Kristiansand tingrett, stakk moren til Espen Høiby hodet inn i rettssalen.

Høiby kom ut, og fikk en kort klem og hilsen før moren hastet videre, uten å snakke med pressen.

Reklame

Denne strømavtalen har vært klart billigst i hele 2021