Med Venstres stemme får regjeringen flertall for å fjerne loven som pålegger Innovasjon Norge å ha rundt 120 styremedlemmer i de fleste fylkene i Norge.

Regjeringspartiene og de to støttepartiene uttaler at de «merker seg høringsinnspillene om at Innovasjon Norge bør ha større frihet til organisering, og støtter opphevelse av lovfestingen av regionale styrer», heter det i innstillingen for Stortingets næringskomité.

Dermed kan Innovasjon Norge-direktør Anita Krohn Traaseth selv velge om organisasjonen skal beholde de regionale styrene og de 120 styremedlemmene rundt om i Norge.

Les bloggen: Tviholderpå sine politiske verv

Strid om makt og nedbemanning

Det offentlige selskapet med over 700 ansatte har vært igjennom en periode med personstrid.

Toppsjefen Anita Krohn Traaseth har fått skarp kritikk for en blogg der hun mente seg utsatt for en skittpakke.

Det har også vært uenighet om at flere ledere har fått økte lønninger samtidig som Innovasjon Norge har sagt opp ansatte for å spare penger.

Millioner i styrehonorarer

Innovasjon Norge har et hovedstyre med ni medlemmer, men har også vært pålagt å ha regionale styrer med ytterligere 120 styremedlemmer.

Ifølge selskapets årsrapport betaler det ut 7,5 millioner kroner i årlige styrehonorarer. De lokale styrene domineres av folk fra ulike interesseorganisasjoner, lokalpolitikere, eks-ledere fra næringslivet og noen ledere fra vekstbedrifter.

Fylkene beholder eierskapet

Innstillingen fra Næringskomiteen gir regjeringen nederlag på ett punkt, og det er eierskapet til Innovasjon Norge.

I dag eier alle fylkene aksjer, slik at fylkene totalt har 49 prosent og staten 51 prosent.

Regjeringen foreslo at staten skulle overta alt, men det er ikke Stortinget enig i.

I dagens behandling gikk Venstre og Kristelig Folkeparti sammen med Arbeiderpartiet og Senterpartiet, og pålegger regjeringen at dagens eierstruktur blir beholdt.

Senterpartiets stortingsrepresentant Geir Pollestad sier til Nettavisen at han er fornøyd med at de har stanset det han kaller statliggjøringen av Innovasjon Norge, og justert kursen på regjeringens politikk.