Da Iorworth Hoare i 2004 hadde noen timers permisjon fra fengselet der han sonet en voldtektsdom, kjøpte han en lotterikupong. Den britiske mannen vant hele 70 millioner kroner, skriver AP.

Ett år senere ble mannen løslatt etter 16 års soning, og fikk utbetalt millionpremien.

Foreldet?
Men da kom offeret på banen. Fru A. (78), som ble forsøkt voldtatt av Hoare i 1989, hadde ikke søkt om erstatning da saken var oppe for retten, siden Hoare var ubemidlet. Men med milliongevinsten stilte saken seg annerledes, og fru A. gikk rettens vei for å få sin del av pengene.

Foreldelsesfristen for å søke erstatning etter voldtektssaker i Storbritannia er seks år. Men dommeren tillot likevel fru A. å ta saken tilbake til retten, siden saken var enestående og neppe vil føre til presendens i særlig grad.

- Det vil være svært sjelden at en slik person, år senere, kjøper en lotterikupong som gjør at han vinner 70 millioner eller på annen måte skaffer seg uventet formue som plutselig gjør at han blir verd å søke erstatning fra, sa dommer Peter Coulson til AP tirsdag.

- Forandret meg
Fru A. sier i en uttalelse at hun mener det er rett og rimelig at Hoare holdes økonomisk ansvarlig for skadene han har påført henne.

- Angrepet forandret meg på en grunnleggende måte, og jeg er ikke den personen jeg var før, sier hun.

Iorworth Hoare ble dømt til livstid i fengsel etter overfallet på fru A., som kom etter seks tidligere dommer for voldtekt og sedelighetsforbrytelser.

Vinn Samsung-mobiler i sms-quizen!