Gå til sidens hovedinnhold

Våpeneksporten eksploderer

Siden 2000 har våpeneksporten fra fredsnasjonen Norge vokst med 40 prosent hvert eneste år, og den eksplosive veksten kan vi ikke minst takke George Bush for.

Veksten fortsetter også i 2003, melder TV 2 Nyhetene.

Norge liker å fremstille seg som en fredsnasjon der krigsmotstanden er høy. Men bildet lyver.

For mens vi holder festtaler om fred har norsk våpenindustri fått en stadig større rolle internasjonalt. Det skyldes ikke minst USAs president George W. Bush.

USAs aggressive utenrikspolitikk koster, og det har norske våpeneksportører tjent godt på.

Etter at Bush kom til makten i 2000 har norsk våpeneksport vokst med 40 prosent hvert år.

- Det vi ser at det er et sammenfall med økningen i norsk våpeneksport og regimeskiftet i USA i 2000, sier Erik Strøm, styreleder i Norges Fredsråd, til TV 2 Nyhetene.

Utenriksdepartementets offisielle tall for 2003 er ikke klare, men TV 2 Nyhetene har hentet inn eksporttall fra Statistisk Sentralbyrå.

De viser at krigen i Irak ikke har dempet aktiviteten. Den norske eksporten av våpen og ammunisjon fortsetter med uforminsket styrke.

- Vi samvirker her mer med allierte og andre deltakere i krigsoperasjoner enn det vi liker å tro, sier Strøm.

Våpeneksportørene toner imidlertid ned Irak-effekten så lenge UDs tall ikke er klare.

- At det har vært et forbruk i forbindelse med operasjonene i Irak som kanskje vil ha en viss effekt på eksporten fra Norge, kan vi ikke se bort ifra. Har den en innvirkning, er det positivt for industrien, sier Knut Nilsen, rådgiver i Norske Forsvarsleveranser.

På Stortinget er den norske våpenindustrien omdiskutert. Marit Nybakk, leder i forsvarskomiteen, syns ikke økningen i eksporten er et problem.

- Det å ha en egen våpenindustri er også en del av vårt eget forsvar. Hvis vi skal opprettholde en industri, må den få lov til å eksportere, sier hun til TV 2 Nyhetene.

SV er uenig og misliker at USA bruker norske våpen.

- Det er ikke uproblematisk fordi vi har slått fast at vi ikke skal selge våpen til land i krig. USA er en alliert, men USA er jo konstant i krig og da kommer vi i et dilemma, sier Bjørn Jacobsen (SV), medlem i forsvarskomiteen.

Reklame

Nå: Gjør et kupp på alt du trenger til løpeturen