Hovedvernombud Einar Sagli i Politiets utlendingsenhet varsler ledelsen om økonomisk ukultur i etaten.

I brevet, som Politiforum har fått tak i, varsles ledelsen i Politiets utlendingsenhet om at det utbetales store summer i overtidstillegg til personer i ledende posisjoner i etaten.

Mye overtid er vanlig blant ansatte i operative stillinger, men overtidsbruken hovedvernombudet peker på, er blant ledere i administrative stillinger.

- Ukultur

Som eksempel skal en prosjektleder, som skulle se nærmere på organisering, overtidsbruk og effektivitet i etaten, fått utbetalt 120.000 kroner i overtid i løpet av tre måneder, skriver Politiforum.

«Det har over tid utviklet seg en økonomisk ukultur i virksomheten. Dette kan ha sin bakgrunn i at pengestrømmen ser ut til å være uendelig. Svært mange er på jakt etter pengene, og mulighetene for det er så absolutt til stede» står det blant annet i brevet.

Hovedvernombudet skriver som eksempel at to seksjonssjefene fikk utbetalt henholdsvis 176.000 og 146.000 kroner i overtidstillegg i årets fem første måneder.

- Attesterer hverandres overtid

Politiforum skriver at bladet kjenner til at de to seksjonslederne ofte godkjenner hverandres overtid, og at overtiden er så stor at de ofte bryter 11-timers hvileregel.

Jeg kan ikke med min beste vilje forstå hvorfor PUs ledelse ikke reagerer på slikt

Personalsjef Kristin Fiskal Eide sier til Politiforum at overtidsbruken til de to seksjonslederne er undersøkt, og at det er «intet som tydet på forhold som strider mot lov, retningslinjer eller som ellers kan sies å stride mot en alminnelig oppfatning er hva som er forsvarlig eller etisk akseptabelt».

I dette leserinnlegget i Politiforum skriver hovedvernombud Einar Sagli:

«En seksjonssjef har blant annet utført vaktmestertjeneste i helgene ved å montere garderobeskap og annet forefallende arbeide til 750 kroner per time. Er dette hva ledelsen sier er ledelsestyrt, pålagt og kontrollerbart, og kan det sies å ikke stride mot alminnelig oppfatning av hva som er forsvarlig og etisk akseptabelt?»

– Jeg kan ikke med min beste vilje forstå hvorfor PUs ledelse ikke reagerer på slikt, skriver Sagli.