Gå til sidens hovedinnhold

- Veiene er blitt mye verre

Disse tallene avslører hva regjeringen egentlig har gjort.

GÅ TIL NETTAVISEN MOTOR

Med statsbudsjettet for 2009 er det nå mulig å måle regjeringens innsats for deres fireårs-periode.

Det viser at det enorme etterslepet på vedlikehold av vei har kun økt under den sittende regjeringen. Se tabellene lenger nede.

- Den sittende regjeringen har flere ganger skyldt på den forrige, altså Bondevik II-regjeringen, og hvor dårlig den var. De har ofte sett bakover. Men nå er det mulig å faktisk måle deres innsats, forteller stortingsrepresentant (Frp) og medlem i Transport- og kommunikasjonskomiteen Arne Sortevik til Nettavisen.

Tallene som vises til, er hentet fra skriftlig svar fra Finansdepartementet til Sortevik. Dette er analyser fra Statens vegvesen som viser etterslepet på veivedlikeholdet i løpet av de siste årene.

ØKT ETTERSLEP STAM- OG RIKSVEIER (2008-kroner):

År

Stamveg

Øvrig riksveg

Sum

2003

5,1

9,1

14,2

2004

5,4

9,6

15,0

2005

5,4

9,8

15,2

2006

5,6

9,9

15,5

2007

5,7

10,2

15,9

2008

6,0

10,6

16,6

ØKT ETTERSLEP FYLKESVEGNETT (2008-kroner):

År

Fylkesveger

2005

11,3

2006

11,8

2007

12,4

2008

13,0

Les også: Derfor er norske veier så dårlige

Les også: - Denne familien kunne vært i live

- Etterslepet har kun økt
Den sittende regjeringen har sammen med samferdselsministeren Liv Signe Navarsete tidligere i 2006 understreket at investeringer i nye veiprosjekter må nedprioriteres til fordel for økt vedlikehold.

- Vi har tidligere avslørt de glemte veiene, og nå kommer nok en ny avsløring: At etterslepet kun har økt under Navarsetes tid som samferdselsminister, sier Sortevik.

LES MER: 29 veier Navarsete glemte

- Den sittende regjeringen har lenge hevdet at de har gjort et løft for veistandarden i Norge, men nå viser tallene en helt annen situasjon

Han legger til: - Den sittende regjeringen har lenge hevdet at de har gjort et løft for veistandarden i Norge, men nå viser tallene en helt annen situasjon.

Sortevik mener at man trenger en langt større innsats for å stoppe økningen av etterslepet.

Flere milliarder kroner
Tallene viser at på stam- og riksveinettet har etterslepet fra 01.01.2006 til 01.01.2008 økt fra 15,5 milliarder kroner til 16,6 milliarder 2008-kroner.

- Ved utgangen av 2008 vil etterslepet være på 17,7 milliarder kroner, påpeker Sortevik.

Det betyr at samlet etterslep på stam- og riksveier har fra 2006 og ved utgangen av 2008 økt med 2,2 milliarder kroner.

Dersom man tar utgangspunkt i statsbudsjettet for 2009, vil man se at man trenger 1 milliard kroner for å hindre videre økning av forfallet i 2009.

- Samlet etterslep ved utgangen av 2009 vil altså ha økt til 18,7 mrd 2008-kroner. Det vil si et etterslep på hele 3,2 mrd kroner! Understreker Sortevik.

Så kommer fylkesveiene.

- Dette er viktige veier å ta med i beregningen av etterslep. Disse strekningene blir ofte brukt av transportnæringen, og er viktig for import og eksport, sier Sortevik.

Les også: Korstog mot dårlige veier

Les også: Dårlige veier i 225 år til

Les også: Her velter trailerne som dominobrikker

På fylkesveinettet var etterslepet på 11,8 milliarder kroner per 01.01.2006, og på 13 milliarder 2008-kroner per 01.01.2008.

- Dette betyr at etterslepet på fylkesveiene har økt med 1,2 milliarder kroner på kun to år, forteller Sortevik.

Samlet på stam- riks- og fylkesveier har man altså økt etterslepet med mer enn 3,4 milliarder kroner dersom man regner fra 01.01.2006 til utgangen av 2008.

Dette er en bedrøvelig utvikling

- Tar man med økningen av etterslepet ved utgangen av 2009, vil etterslepet være betydelig større. Dette er en bedrøvelig utvikling, mener Sortevik.

Les også: Her må du kjøre sikksakk

Les også: - Dette er Norges verste vei

- Vedlikeholdsbehovet har vært undervurdert
Den sittende regjeringen har uten tvil lagt opp til en betydelig vekst i midler til vei.

- Midler til vedlikehold har også økt i de siste årene og er mer enn oppfylt i forhold til Nasjonal Transportplan (NTP) 2006-2015, men samtidig har også etterslepet økt, forteller statssekretær i samferdselsdepartementet Geir Pollestad til Nettavisen.

- Dette har i stor grad sammenheng med at vedlikeholdsbehovet var klart undervurdert i NTP 2006-2015.

Han legger til: - Dette har i stor grad sammenheng med at vedlikeholdsbehovet var klart undervurdert i NTP 2006-2015.

Pollestad vektlegger også at en del forutsetninger har endret seg siden NTP ble lagt frem.

- Blant annet har trafikkveksten vært høyere enn prognosene i NTP, sier han.

Navarsete har nå varslet i budsjettdebatten at det skal foretas en ny vurdering av omfanget av etterslepet.

- Vi er usikre på om tallene vi har på etterslepet er gode nok, sier Pollestad.

Sortevik mener at tallene viser heller for lite enn for mye.

- Dette er tall fra finansdepartementet og vegvesenet, som vi har fått i et skriftlig svar ved spørsmål. Det er meget sannsynlig at tallene er høyere i realiteten. Uansett så viser tallene den faktiske situasjonen: Etterslepet i veivedlikehold har kun økt under Navarsete, forteller Sortevik.

Regjeringen jobber nå med ny Nasjonal Transportplan, og oppmerksomheten på vedlikehold vil videreføres og styrkes der, oppgir Pollestad.

Les også: - Veiene er helt på felgen

Les også: Norge: 106 km, Sverige: 3830 km

Det siste fra Nettavisen Motor:

- Ny fartsgrense neste år

- MC-året 2008

- Snakk om god hjul

Mer om bil, MC og trafikk finner du i Nettavisen Motor

Reklame

Topp 10 salg i langhelgen

Kommentarer til denne saken