Bruttonasjonalprodukt i USA økte i andre kvartal med en årstakt på 1,6 prosent. Dette fremkommer i den første av to revideringer av tallene. Det første anslaget viste en vekst på 2,4 prosent, så dagens tall representerer en markant nedjustering av veksten.

Børsen stiger
Likevel er tallet ikke så ille som mange markedsaktører hadde fryktet. I snitt ventet analytikerne at tallet ville bli revidert ned til 1,3-1,4 prosent.

Siden nedjusteringen av veksten var mindre enn fryktet, har børsene reagert positivt. Oslo Børs Hovedindeks er opp 0,5 prosent til 349 poeng ti minutter etter at rapporten kom. På forhånd lå indeksen marginalt i minus.

Avtagende vekst
Uansett viser dagens veksttall at veksten i den amerikanske økonomien er laber, etter at det så vesentlig lysere ut for et halvt års tid siden. Foreløpig ser veksttoppen til å ha blitt nådd i fjerde kvartal i fjor, da USAs økonomi vokste med en årstakt på 5 prosent.

I tredje kvartal i fjor snudde BNP-utviklingen i USA fra minus til pluss etter et års tid med svært dårlig utvikling. I vinter skjøt veksten fart, både fordi myndighetene stimulerte økonomien og fordi bedrifter fylte opp igjen lagre.

Men utover våren har utviklingen i bolig- og jobbmarkedet skuffet, og veksten har avtatt.

I bedriftene har det vært brukbar aktivitet i andre kvartal, men tall som er kommet senere, for eksempel ordreinngangen for kapitalvarer, tyder på at også denne delen av økonomien er i ferd med å miste futten.

Slik har BNP-veksten i USA vært de siste kvartalene:

2. kv. 09 -0,7%

3. kv. 09 +1,6%

4. kv. 09 +5,0%

1. kv. 10 +3,7%

2. kv. 10 +1,6%

NA24 kommer tilbake med mer.