Gå til sidens hovedinnhold

- Veldig uheldig at Bjurstrøm er syk

- Nav er for mye for en settestatsråd. Det er lite tilfredsstillende at Bjurstrøm er borte nå, sier professor.

Arbeidsminister Hanne Bjurstrøm har vært sykmeldt siden 5. november og blir borte fra jobben til minst 3. desember.

Bakgrunnen for sykmeldingen er svimmelhet som en følge av plager fra nakken. Bjurstrøm har tidligere hatt en alvorlig nakkeprolaps og går nå til behandling for nakken.

- Påfallende
I statsråd forrige fredag ble det bestemt at statsråd Rigmor Aasrud skal styre Arbeidsdepartementet i Bjurstrøms fravær.

Sykmeldingen og fraværet til arbeidsminister Hanne Bjurstrøms får nå professor Frank Aarebrot til å reagere.

- Når det gjelder regjeringen, mener jeg de må få lov til å være syke. Men når det gjelder arbeidsminister Hanne Bjurstrøm og Nav, begynner det å bli påfallende, sier Aarebrot til Nettavisen.

- Det er veldig uheldig at hun er syk. «If you can´t take the heat, get out of the kitchen», så brutalt er det, sier Aarebrot til Nettavisen.

Aarebrot trekker også fram at Bjustrøm måtte ha vikar høsten 2009 da hun var Norges forhandlingsleder i klimaspørsmål.

- Hun har vært mye borte, og det er veldig uheldig med fravær, uansett hva årsaken er, sier Aarebrot til Nettavisen.

- Fortjener en statsråd som er til stede
Professoren mener alle Nav-problemene som ser dagens lys, fortjener en statsråd som er fullt til stede.

- Det er litt uheldig når det blåser så mye rundt en sak som Nav, at Bjurstrøm blir syk og er borte. Har hun helse til å være statsråd? Det må statsråder til enhver tid vurdere. Dette er ikke en jobb som man er berettiget til å ha, som i en vanlig jobb, der du er sikret at du har jobb når du er syk, påpeker Aarebrot.

- Mener du at Bjurstrøm burde vært byttet ut?

- Statsrådsstillinger er ikke stillinger som innebærer stillingsvern, så det må vurderes, sier Aarebrot.

Nav-regnskapet - ikke godkjent
For andre året på rad nekter Riksrevisjonen å godkjenne regnskapet til Nav. Blant annet gjør Nav så mange feil at det kan gå ut over levekårene til landets pensjonister. Men arbeidsministeren mener Nav har blitt bedre siden fjoråret, som revisjonsrapporten omhandler.

Les også: Bjurstrøm mener Nav er på rett vei

«Hovedkritikken til Riksrevisjonen er at det ikke har vært gode kontrollsystemer på plass for å avdekke om det er feil og mangler. Det har vi jobbet systematisk med siden 2009 og fram til i dag. Riksrevisjonen sier selv at fra oktober i fjor og ut året skjedde det en veldig forbedring. De kaller det et kontrolløft. Dette har fortsatt i 2010, og nå har vi kontrollsystemene på plass for nesten alle de viktige utbetalingene i Nav,» sa Bjurstrøm til ANB i oktober.

- Lite tilfredsstillende
Statsråd Rigmor Aasrud skal styre Arbeidsdepartementet i Bjurstrøms fravær.

Aasrud har i tillegg ansvar for Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet.

- Rigmor har et annet departement, og det å føre oppsyn med Nav, er for mye for en settestatsråd. Det er lite tilfredsstillende at Bjurstrøm er borte nå, sier Aarebrot.

- Aasrud har ingen kommentar til dette, sier kommunikasjonssjef Frode Jacobsen i Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet til Nettavisen.

Du kan se på dem at de eldes
Professor og valganalytiker ved NTNU, Anders Todal Jenssen, sier til Nettavisen at jobben som statsråd er svært krevende.

- Du ser det på dem, de eldes. Se på sjefen selv, Jens Stoltenberg, og sammenlign bilder fra valgkampen i 2005 og nå. Han eldes, han også, sier Todal Jenssen til Nettavisen.

Han mener jobben krever god kondisjon:

- Det er ingen jobb for de med dårlige nerver, helse eller som ikke har gode sosiale relasjoner, sier professoren.

Helsespørsmål
Anders Todal Jenssen synes ikke 144 fraværsdager er oppsiktsvekkende.

- Statsråder har vært mer eller mindre fraværende før også. Med mindre de har en kronisk sykdom eller for eksempel går på medisiner, slik at dømmekraften svekkes, sier han.

Les også: Bjurstrøm er sykmeldt

I denne sammenheng omtaler Todal Jenssen Stoltenberg som «personalsjefen».

- Det er han som må vurdere om arbeidskapasiteten til en statsråd svekkes, slik at regjeringens mål ikke nås.

- Lysbakken har Norgesrekord...
Straks kommer tre statsråder til å være ute av spill. I tillegg til Bjurstrøm, trenger de nybakte fedrene i regjeringen, Audun Lysbakken og Knut Storberget, vikarer.

Statsråd Tora Aasland overtar ansvaret for bestyrelsen av Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet for den tiden statsråd Audun Lysbakken har permisjon, fra og med 29. november 2010 til og med 20. mars 2011.

Statsråd Grete Faremo overtar ansvaret for bestyrelsen av Justis- og politidepartementet for den tiden statsråd Knut Storberget har permisjon, fra og med 1. januar til og med 31. mars 2011.

- Settestatsrådene blir hovedsakelig «vaktbikkjer» i deres fravær. Lysbakken vil jeg tro kommer voldsomt tilbake: Han har nok Norges-rekord i å starte utredninger og komiteer, humrer valganalytikeren.

Har 144 sykedager
Historien forteller om daværende justisminister Anne Holt som måtte trekke seg, men det vanlige er at de kommer tilbake, fit for fight, som nåværende justisminister Knut Storberget (Ap), som tok en pause etter hijabkjøret.

- Han har tatt seg pent inn. En ekstra ferieuke gjør mange godt, sier Todal Jenssen til Nettavisen.

Nettavisen har sett nærmere på sykefraværet til statsrådene som har Jens Stoltenberg som sjef.

De overordnede tallene ser slik ut:

  • I perioden 17.10.05 fram til i dag er det registrert 144 dager fordelt på 11 statsråder.
  • I perioden 17. mars 2000 til 19. oktober 2001 ble det registrert 34 dager med legemeldt sykefravær fordelt på fire statsråder.

Statsrådene har også fått innvilget foreldrepermisjon i forbindelse med fødsel:

  • I perioden 17. oktober 2005 fram til i dag er det registrert 145 dager foreldrepermisjon fordelt på 4 statsråder.
  • I perioden 17. mars 2000 til 19. oktober 2001 ble det registrert 20 dager med foreldrepermisjon på en statsråd.

SMK presiserer at opplysninger om sykefravær er fortrolige:

- Opplysninger om sykmelding er opplysninger om personlige forhold som, avhengig av omstendighetene, vil kunne være underlagt taushetsplikt, sier kommunikasjonsrådgiver Tor Borgersen ved Statsministerens kontor (SMK) til Nettavisen.

- Politisk ledelse kan få velferdspermisjon med full lønn tilsvarende hovedtariffavtalen § 22. Det enkelte departement avgjør etter en skjønnsmessig vurdering hvorvidt det skal gis slik permisjon og hvor mange dager som innvilges i det enkelte tilfellet, sier Borgersen.

Nettavisen har spurt Nav om en kommentar på denne artikkelen.

Reklame

NÅ: 30 % rabatt på alle Kastel-modeller

Kommentarer til denne saken