Olsen ble utnevnt som statsskretær for Per-Kristian Foss (H) i Finansdepartementet i statsråd i dag. Olsen forlater jobben som rådgiver for Sponheim og begynner i den nye jobben fra nyttår.

Venstre har til nå ikke hatt noen plass i den politiske ledelsen i Finansdepartementet, i motsetning til KrF.

- Det er viktig at Venstre har noen som ivaretar partiets interesser i Finansdepartementet, sier Olsen til TV 2 Nettavisen.

Utfordring
Olsen mener det er naturlig at alle partier i samarbeidsregjeringen er representert i Finansdepartementet.

Utnevnelsen betyr at Venstre styrker sin posisjon internt i regjeringen. Med sin nærmeste rådgiver gjennom mange år på plass som statsskretær for Foss, kommer Venstres partileder Lars Sponheim nærmere den løpende prossessen i departementet.

- Jeg gleder meg veldig til jobben. Det blir morsomt, utfordrende og arbeidskrevende, sier den kommende statssekretæren.

Kongen har i statsråd i dag også utnevnt politisk rådgiver Roger Iversen (30), Oslo, til statssekretær for statsråd Erna Solberg i Kommunal- og regionaldepartementet fra 1. januar.

Iversen kommer fra stillingen som politisk rådgiver i Kommunal- og regionaldepartementet.