OSLO (Nettavisen): Norske helsemyndigheter vet ennå ikke når svineinfluensaen vil treffe Norge for fullt, men regner med at det skjer i løpet av høsten, kanskje i desember. Nye prognoser for hvor mange som blir rammet ble presentert onsdag: De viser at 1,4 millioner nordmenn – 30 prosent av befolkningen – kan ventes å bli truffet av pandemien. 14.000 vil havne på sykehus og 3.000 vil ha behov for intensivbehandling.

Vil fylle opp intensivavdelingene
I de verste ukene er det ventet 300.000 nye sykdomstilfeller per uke, og nær 7 prosent av befolkningen vil være syke samtidig. På det meste kan det bli 3000 nye sykehusinnleggelser per uke og 2000–3000 innlagte samtidig. Totalt ventes det at 3000 kan bli alvorlig syke og trenge intensivbehandling på sykehus. På det verste kan intensivavdelingene på norske sykehus fylles opp av 800–1000 personer samtidig.

– Dette er ikke et «worst case scenario», men det er i det øvre sjiktet av det vi forventet, forklarte Preben Aavitsland, avdelingsdirektør ved Nasjonalt folkehelseinstitutt, på en pressekonferanse onsdag. Han sier det hefter stor usikkerhet ved anslagene.

Helse-Norge må ruste seg
Det er ventet at toppen vil inntreffe seks til sju uker ut i pandemiens norske spredningssyklus, men det er uklart hva som er uke én. Det kan være nå.

– Det er en spesiell situasjon som vi med ansvar for helseberedskapen i Norge nå forbereder oss på. I dag har vi hatt møte med fylkesmennene og de regionale helseforetakene for å gi beskjed om hva de må forberede seg på, sier helsedirektør Bjørn-Inge Larsen i Helsedirektoratet.

Per i dag er det registrert 369 bekreftede tilfeller av svineinfluensa i Norge, men både Larsen og Aavitsland understreker at dette gir et dårlig bilde av situasjonen. Tallene som myndighetene selv legger til grunn er anslag basert på antall legekonsultasjoner. Kanskje er noen få tusen nordmenn rammet av svineinfluensa nå.

For å klare og håndtere det antall syke som de nye prognosene viser, må Helse-Norge være både kreative og fleksible. For eksempel blir det nødvendig å jenke på kravet til antall sykepleiere per pasient.

– Kapasiteten på norske sykehus blir en utfordring. Intensivavdelingene vil oppleve et stort press, sier Larsen.

– Vær hjemme når du blir syk
Rådet til nordmenn foran det ventede store utbruddet av svineinfluensa er som før:

– Hold deg hjemme dersom du blir syk. Vær nøye med håndhygiene, ikke host og nys på andre, sier Aavitsland.

Bjørn-Inge Larsen sier de ikke ser behov for å gi spesielle reiseråd, men personer i risikogruppene bør tenke seg om før de drar til land som er hardt rammet.

De er mest utsatt
De to understreker at for nordmenn flest vil sykdommen ha et mildt forløp, omtrent som for vanlig sesonginfluensa. De såkalte risikogruppene er spesielt utsatt. Det gjelder barn og unge voksne, kronikere som astmatikere og hjertesyke, videre de med svekket immunforsvar, diabetikere, folk med kronisk nyresvikt, gravide og folk med nedsatt pustekapasitet, for eksempel overvektige.