Klokken 13.00 i ettermiddag kan den britiske sentralbanken komme til å kutte rentene med ytterligere 50 basispunkter, til historisk lave 0,5 prosent.

- Det er derimot knyttet større usikkerhet til om dette blir den nye bunnen og om Bank of England setter i gang seddelpressen. Ved forrige rentemøte ble komiteen enige om at sentralbanksjefen skulle skrive til finansministeren for å søke om tillatelse til å finansiere kjøpe av stats- og andre verdipapirer gjennom trykking av penger, skriver DnB Markets i sin morgenkommentar.

Det er også ventet at EUs sentralbanksjef Jean-Claude Trichet kommer til å senke renten i EU-sonen i dag klokken 13.45. Han holdt styringsrenten uendret ved forrige møte. Men alt tydet da på at han kom til å senke renten ved dagens møte.

- I tillegg har makrotallene vært på den svake siden og ESBs økonomer legger i dag fram nye prognoser som trolig gir støtte til et lavere rentenivå. Alt ligger til rette for rentekutt. Vi og et samlet konsensus venter en reduksjon på 50 basispunkter til rekordlave 1,5 prosent.

- Ved forrige møte sa også sentralbanksjefen at ESB er åpne for utradisjonell pengepolitikk, selv om rentenivået ikke er null, skriver DnB Markets.