Gå til sidens hovedinnhold

Verden vil ha Obama

Både verden og Norge vil ha Barack Obama som ny president i USA. Han slår John McCain ned i støvlene.

Hele 79 prosent av nordmennene foretrekker Obama, og han får en score på 65 i verden samlet sett. Det viser en meningsmåling fra Global NR og Opinion for Avisenes Nyhetsbyrå (ANB).

Undersøkelsen er gjennomført i 21 land i fire verdensdeler.

Obama tar alt
Bare 7 prosent av de spurte i Norge foretrekker John McCain, mens han får 15 prosent i snitt på verdensbasis. 85 prosent av nordmennene tror Obama vil vinne valget.

Georgierne er mest skeptisk til Obama. I Georgia vil bare 27 prosent ha den demokratiske kandidaten, mens 49 prosent peker på McCain, noe som åpenbart skyldes hans støtte i konflikten med Russland.

68 prosent av nordmennene mener at USAs omdømme i verden vil bli bedre dersom Obama kommer til makten, mens bare 9 prosent tror at McCain vil bedre omdømmet. Obama ligger også et lysår foran konkurrenten i spørsmål som fattigdom, menneskerettigheter, verdensfred og miljø. Når det gjelder verdensfreden kommer han best ut med en score på 25 prosent, mens McCain må nøye seg med 8 prosent.

39 prosent mener at sannsynligheten for et stort terroristangrep vil øke med McCain, mens bare 5 prosent mener det vil være tilfelle med Obama. Den demokratiske kandidaten forbindes også mest med økonomisk stabilitet i verden.

82 prosent av nordmennene mener at presidentvalget i USA er viktig for Norge, som kommer på fjerdeplassen på denne rankingen bak USA, Japan og Spania. Bare 41 prosent av østerrikerne mener at USA-valget er viktig for deres land.

Skeptiske europeere
Professor og direktør ved Nobelinstituttet, Geir Lundestad, synes det mest overraskende ved målingen er at en så liten andel av folk i Europa gir uttrykk for at de alt i alt liker USA, på tross av alle kritikkverdige forhold.

Bare 12 prosent av nederlenderne og 25 prosent av spanjolene sier de tross alt liker USA, mens 32 prosent av både nordmenn og svensker gjør det. I Tyskland og Storbritannia er andelen av dem som har et positivt forhold til USA riktignok noe større, men ikke spesielt mye.

- Her har det helt klart skjedd en holdningsendring blant europeerne under president Bush, konkluderer Lundestad.

Han peker på at USAs omdømme i den europeiske opinionen nå er overraskende lav, selv om det politiske klimaet mellom den politiske eliten i Europa og USA helt klart har bedret seg i Bushs andre presidentperiode. Det gjelder ikke minst etter at president Sarkozy kom til makten i Frankrike og Angela Merkel i Tyskland.

Tror på skifte
- Men i hvor stor grad tror du USAs omdømme i verden virkelig vil forbedre seg hvis Barack Obama blir valgt som president, slik denne målingen kan tyde på?

- Jeg tror USAs omdømme kommer til å gå kraftig opp med Obama. Særlig i Afrika, som dessverre ikke er med i denne undersøkelsen, men også i Europa og i andre verdensdeler.

- Men kanskje ikke i samme grad med McCain?

- Nei, Obama er jo på mange måter symbolet på de gode sidene ved USA som mange fortsatt elsker, mens George Bush er symbolet på de dårlige. Det slår over på McCain.

- Betyr det at også USA vil styrke sin politiske innflytelse og betydning i verden med Obama som president, tror du?

- Ja, og i betydelig grad. George Bush har vært sterkt mislikt over store deler av verden. Det symbolske skiftet som Obama på mange måter representerer, vil også få realpolitisk betydning.

Reklame

Denne strømavtalen har vært klart billigst i hele 2021

Kommentarer til denne saken