NETTAVISEN MENER: Det er ti år siden forskning fastslo at jo bedre sykelønnsordning, desto høyere sykefravær. Og at Norge var på topp i begge deler. Men fortsatt er sykelønn en hellig ku.

Ingen kan være sjokkerte over de nye tallene hos Norwegian: Kabinansatte ved de norske basene har ti ganger høyere sykefravær enn de ansatte på den thailandske basen.

Les saken: Her knuser Norwegians thailandske kabinansatte de norske

Sammenhengen ble fastslått for ti år siden, da økonomiprofessor Alf Erling Risa ved Universitetet i Bergen fant at Norge har Europas beste sykelønn - og at vi også ligger på topp i sykefravær.

- En trenger ikke være spesialist på incentivteori for å se problemene, sa Alf Erling Risa.

Les bloggen: Europas høyeste sykefravær

I 2013 slo OECD fast at Norge har det høyeste sykefraværet og de høyeste kostnadene knyttet til fravær i hele OECD.

På oppdrag fra Arbeidsdirektoratet har Proba Samfunnsanalyse studert forskjellene i sykefravær mellom land. I rapporen viser man til undersøkelser som viser at sykefraværet i Norge er «betydelig høyere i Norge enn i andre OECD-land».

Man trenger ikke være spesialt på politisk teori for å skjønne hvorfor det ikke blir gjort noe med det, heller. Politikerne forstå selvsagt problemet, men de forstår også at det vil koste stemmer å gjøre noe.

Av regjeringspartiene tør ikke Høyre og Fremskrittspartiet pirke borti den hellige kua, mens Venstre vil endre ordningen. De rødgrønne har i praksis fredet ordningen.

Derfor er det oppmuntrende at Miljøpartiet De Grønne nå tør å ta i problemstillingen. Partiutvalget i De Grønne vil kutte sykelønnen fra 100 prosent til 80 prosent for dem som tjener over 270.000 kroner i året.

- En mulig mellomløsning er å gjøre unntak for lavtlønte, ut fra tanken om at folk med over middels lønn kan tåle noen dager med redusert lønn når de er syke, heter det i innspillet fra Økonomi- og næringsutvalget til De Grønne.

Les mer: Grønn økonomi - omstilling til et bærekraftig velferdssamfunn

Ifølge utvalget i partiet som foreslår dette vil et slikt kutt i sykelønnen spare staten for 6,6 milliarder kroner i året.

I dag er det full sykelønn fra det offentlige opp til 540.000 kroner, mens mange arbeidsgivere kompenserer helt opp til det dobbelte av det igjen.

Hvis du er borte fra jobb, får du full lønn fra første krone. De første 16 dagers fravær betales av arbeidsgiver, men så overtar NAV regningen - riktignok maksimalt opp til 540.000 kroner, eller seks ganger folketrygdens grunnbeløp (6G).

Her er reglene: Hvor mye kan du få?

Grunnproblemet er at den lukrative sykelønnen er et spleiselag mellom det offentlige og arbeidsgiverne, mens de ansatte i mange tilfeller faktisk tjener penger på å være hjemme fra jobb.

- Det legemeldte sykefraværet er på 5,4 prosent, en økning på 0,6 prosent fra samme kvartal i fjor. Sykefraværet blant kvinner er nå på 7,1 prosent og blant menn 4,0 prosent, skriver NAV.

Les mer: Sykefraværstatistikk

- Sykefraværet er fremdeles klart høyest innen helse og sosiale tjenester ((7,9 %), som sysselsetter hver femte arbeidstaker.

Les mer hos Statistisk sentralbyrå: Sykefraværet går ikke ned

Sykefraværet består av legemeldt fravær og egenmeldt. Siste statistikk viser at rundt 6,3 prosent av arbeidstakerne har fravær med legemelding, mens det egenmeldte ligger på rundt en prosent.

Det betyr at nordmenn i snitt er borte fra arbeidsplassen en dag hver andre arbeidsuke. Og det koster samfunnet og arbeidsgiverne milliardbeløp.

Det er åpenbart at ikke alt skyldes sykdom. For eksempel er sykefraværet i Østfold rundt 30 prosent høyere enn i nabofylket Akershus og nesten 50 prosent høyere enn i Oslo.

Miljøpartiet De Grønne og Venstre er modige som tør å pirke i den hellige kua, for det er et politisk valg å lukke øynene for at landets lukrative sykelønnsordning åpenbart bidrar til misbruk og dermed til bruk av offentlige millioner som burde vært brukt annerledes.

Problemet er at det nesten er umulig å stramme inn uten at det også rammer mennesker som er syke og som trenger et økonomisk sikkerhetsnett.

Nettavisen mener at verdens mest lukrative sykelønnsordning også gir verdens høyeste sykefravær. Norwegians erfaringer stemmer med over ti års forskning uten at det er politisk vilje til å gjøre noe effektivt.

Hva mener du? Er dagens sykelønnsordning god, eller bør den forandres?