Nettavisen skrev torsdag at Oslo havn stenger hele terminalen seks ganger per døgn - som følge av en tariffavtale fra 1977.

De seks lunsjpausene er hver på 30 minutter.

Les også: - Her har de verdens dyreste lunsj

- Grovt misbruk av tariffavtaleinstituttet
- Laste- og lossearbeidernes praktisering av spisetider representerer et grovt misbruk av tariffavtaleinstituttet, sier bydelspolitiker Ane Wigers (V) til Nettavisen.

42 bryggearbeidere nekter å endre den støvete avtalen.

- Vi er gjennom de politiske og administrative prosessene. Partene er enige - men når det kommer til uravstemming går det ikke gjennom, sier hun oppgitt.

- De er små og har alfor mye makt
Wigers påpeker at få får mye makt i denne saken:

- Denne saken belyser godt hvordan en liten gruppe mennesker kan få så mye makt, at vi politikere ikke får gjort jobben vår. Fellespausene medvirker til å undergrave respekten for tariffavtaler som virkemiddel til å regulere forholdet mellom arbeidsgiver og arbeidstaker, sier hun videre.

Laste- og lossearbeiderne i Oslo tjener i snitt 600.000 kroner – med en arbeidstid på 28,5 effektive timer per uke. Effektiviteten ville kunne økes med 25 prosent hvis de jobbet kontinuerlig.

- De har jo heller ikke noe godt svar på hvorfor det er så viktig å spise samtidig, bortsett fra at det er med å øke bruken av overtid, mener Wigers.

Hun presiserer at hun er for tariffavtaler - men at det i dette tilfellet, bærer helt galt avsted.

- Mer nattero
Ifølge Wigers følger det også en viktig helsegevinst ved å kjøre kontinuerlig drift:

- Støy fra Oslo havn er et folkehelseprobem i bydel Nordstrand. Kontinuerlig drift vil redusere driften om natta og skape nattero for naboer. Det er Transportarbeiderforbundet til hinder for, sier Wigers.

Hun mener at nå må partene ta til fornuft:

- Saken er illustrerende for forholdt mellom storsamfunnets behov for infrastruktur i et etablert område og borgernes rettsvern i forhold til helselovgivningen, sier Wigers.

- Enige, men kneler
Venstre-politikeren bemerker videre:

- Det paradoksale her er at alle gode krefter forsøker å forene krefter for å redusere belastningen for de som bor i området. Men samtidig kneler disse kreftene for en tariffavtale inngått på 1970-tallet. Det sier også mye om tariffavtaleinstituttet manglende fleksibilitet og begrensning for politisk styring og mulighet til å oppfylle lover og reguleringer, mener Wigers.

Hele debatten startet med et innlegg i Aftenposten torsdag.«I Oslo havn har laste-og lossearbeiderne verdens dyreste lunsj,» skrev sjef for Oslo havn, Anne Sigrid Hamran og hennes støttespillere i Aftenposten.

- Hvordan kan du si det, Hamran?

- Fordi – de ifølge tariffavtalen kan kreve å ha pauser samtidig. Seks ganger i døgnet står derfor alt arbeid på terminalen stille, forklarer Hamran.

Avslått 19 prosent lønnshopp
Pausene er på 30 minutter, og ifølge Hamran har alle pausene «gangtid» i begge ender, slik at de tar ca 50-60 minutter.

- Laste- og lossearbeiderne i Oslo tjener i snitt 600.000 kroner – med en arbeidstid på 28,5 effektive timer per uke. Effektiviteten ville kunne økes med 25 prosent hvis de jobbet kontinuerlig, ifølge Hamran.

Laste- og lossearbeiderne har avslått et lønnshopp på 19 prosent i bytte mot å spise etter hverandre – i stedet for samtidig.

- Hvorfor er det så stas å spise samtidig?

- Det lurer jeg også på. Men det vil de – de 42 bryggearbeiderne som er ansatt hos losse-og lastekontoret.

Hamran presiserer overfor Nettavisen at Oslo havn ikke er part i saken - det er NHO og bryggearbeiderne.

- Vi følger bare avtalen...
Sjefen for lasse- og lastekontoret, Oluf Moen, forklarer seks stenginger per døgn med at «dette er tariffestet».

- Har du forståelse for at de 42 arbeiderne må ha pauser samtidig?

- Ja, det står slik i avtalen fra 1977 - og det kreves enighet for å endre avtalen.

- Ingen forståelse
- Dette høres rigid ut?

- Det står hvilke klokkeslett de skal ha pauser i avtalen, og det forholder de seg til, sier han.

- Har bryggerarbeiderne noe forståelse for behovet for økt effektivitet og bedre tilgjengelighet?

- Nei, det har de ikke, svarer Moen og henviser til fagforeningslederen for bryggearbeiderne, Stig Skaug.

Nettavisen har vært i kontakt med Skaug en rekke ganger, men han har foreløpig ikke kommentert saken.