Olje- og energiminister Åslaug Haga (Sp) innrømmer at departementet brøt regleverket da de ga den avgåtte Enova-direktøren Eli Arnstad konsulentkontrakt. For en dags jobb per uke skal Arnstad få opp mot en halv million kroner i årslønn.

Arnstad forlot Enova i november i fjor etter anklager om mobbing.

SISTE: Haga vil forklare seg

- Brutt loven
Nå sier redaktør i Ukeavisen ledelse Magne Lerø at denne saken er verre enn da barne - og likestillingsminister (Ap) Manuela Ramin-Omsmundsen måtte trekke seg fordi hun hadde løyet om ansettelsen av Ida Kraby som barneombud.

- Dette er et mye verre tilfelle. Ramin-Osmundsen mener jeg ikke gjorde noe formelt galt, selv om en kan kritisere henne for håndteringen. Men Åslaug Haga har brutt loven, og det er langt mer alvorlig, sier Lerø til Nettavisen.

Ingen begrunnelse
Når det offentlige skal inngå konsulentkontrakter i denne størrelsesorden, skal det nemlig føres anbudsprotokoll, begrunnelse for hvem som får oppdraget skal formuleres skriftlig, en som blir engasjert skal sende inn HMS-egenerklæring og det skal innhentes skatteattest. Det er ikke gjort i Arnstads tilfelle.

- 40-års dag
Lerø mener at ansettelsen av Arnstad er en klar vennetjeneste.

- Hvis ikke dette er en vennetjeneste, hva skulle da være en vennetjeneste? Her er ikke oppdraget lyst ut en gang. En vennetjeneste betyr ikke at man sløser penger på noe man ikke trenger. En vennetjeneste er et oppdrag noen får på grunn av de tette relasjonene det er mellom de to partene som inngår avtale, sier han.

Lerø viser til at Åslaugs Haga var invitert i Eli Arnstads 40-årsdag, var det fordi hun var invitert av tvillingsøster Elis tvillingsøster, Marit Arnstad. Marit Arnstad er tidligere olje- og energiminister for Senterpartiet.

Lerø mener også at det er lite troverdig at departementet ikke kjente til reglene for offentlige anskaffelser.

- De leser da aviser og følger med i timen. De har vel fått med seg at riksrevisjonen retter beinhard kritikk mot det offentlige for ikke å følge reglene for offentlige anskaffelser, sier han.

- Er saken så alvorlig at Haga bør trekke seg?

- En må gi henne mulighet til å gi Stortinget en skikkelig forklaring, sier Lerø.

Carl I. Hagen (Frp) vil ta opp saken i kontroll- og konstitusjonskomiteen. Per-Kristian Foss (H), som også sitter i komiteen krever at departementet trekker tilbake avtalen.

- Granske egne rutiner
Departementet skriver på sin hjemmeside at de vil rette opp regelbruddene. I tillegg vil departementet ta en full gjennomgang av de andre konsulentavtalene.

- Departementet vil umiddelbart gå igjennom sine interne rutiner og retningslinjer for å forhindre at dette skjer igjen. Vi har ikke grunn til å tro at disse manglene har noen betydning for kontraktens gyldighet, men vi vil få dette juridisk vurdert, heter det.