Det står rundt 340 vanlige fotobokser langs norske veier. De kontrollerte i 2010 farten til ganske så utrolige 154 millioner biler.

Det vil si nesten 5 hvert eneste sekund, hele døgnet, hele året.

Flere kontrollerte, færre tatt
Tall fra Politidirektoratet som Nettavisen har fått tilgang til viser at det er rundt 14,4 millioner flere kontrollerte enn i 2009 - en oppgang på over 10 prosent. Likevel har antall førerkortbeslag gått ned med rundt 5 prosent - fra 956 til 906 - og antall anmeldelser har gått ned med utrolige 32 prosent.

Totalt har antall overtredelser gått ned med nesten 3 prosent - tross den kraftige oppgangen i antall kontrollerte.

- Tallene er veldig interessante, og det mest interessante er kanskje det som vi kaller «overtredelsesprosent» - altså hvor mange av de kontrollerte som mottar en reaksjon i en eller annen form, sier politiinspektør Jan M. Guttormsen i Politidirektoratet til Nettavisen.

Mindre effektive
De siste årene har nedgangen vært relativt jevn. I 2008 var det 0,168 prosent som ble tatt, i 2009 var tallet 0,147 prosent - og i 2010 viser tallene at det er bare var 0,128 prosent av de kontrollerte som fikk en reaksjon.

Det vil si at overtredelsesandelen har gått ned med 13 prosent på ett år.

- Det er nesten overraskende at nedgangen har vært så stor. Og til tross for at vi har flere kontrollerte, så har vi en nedgang på rundt 8000 overtredelser, sier Guttormsen.

- Betyr dette at fotobokser begynner å bli litt passé?

- Jeg skjønner spørsmålet, men jeg vil ikke si at det er helt sånn. Boksene gjør en god jobb der de står, men det er nok ikke slik at folk har blitt noe flinkere til å holde fartsgrensene, de er bare flinkere der fotoboksene står, mener Guttormsen.

Guttormsen mener at fotoboksene bare fungerer om det følges opp med politi langs veiene.

- Det er ikke den endelige løsningen på fartsproblemet. En må ha andre typer fartskontroller i tillegg om en skal fortsette å ha det relativt sett lave fartsnivået vi har her i landet, som også har en påvirkning på dødsstatistikken, sier han.

Kjører fortere når vi blir tatt
Politidirektoratet sitter ikke på direkte statistikk for hvor stor gjennomsnittsovertredelsen er i fotoboksene, men ut fra tallene kan det tyde på vi kjører fortere forbi fotoboksene når vi først blir tatt - uten å bli fratatt førerkortet: Nedgangen i antall kroner er nemlig betydelig mindre enn nedgangen i antall straffbare forhold.

- Det er nok en konklusjon det er mulig å trekke, sier Guttormsen.

(Saken fortsetter under statistikken)

Blir verre med strekningsmåling
Bildet blir derimot et helt annet om en tar med fotoboksene med såkalt gjennomsnittsmåling. For mens overtredelsesprosenten var like under 0,13 prosent på vanlige fotobokser i fjor, var tallet for gjennomsnittsboksene 0,3 prosent - godt over dobbelt så høyt.

- Vi antar at dette tallet vil falle en del fremover; det er nok en del som ikke helt skjønner hvordan disse boksene fungerer enda, sier politiinspektøren.

Om vi legger tallene for gjennomsnittsmåling til statistikken for vanlige fotobokser blir det fortsatt en liten nedgang i antall fartsovertredelser for 2010 som helhet - men en liten økning i bøteinntektene på et par millioner.

- Ikke aktuelt å bruke bomstasjonene
Nedgangen i antall dokumenterte overtredelser i fotoboksene har ført til at blant annet Datatilsynet frykter at de stadig tettere plasserte bomstasjonene skal kunne benyttes som fotobokser. Blant annet har Vegvesenet utredet fem bomstasjoner på rundt tre mil av nye E18.

Les også: Dette kan bli den nye fotoboksen

Guttormsen avviser derimot at dette er noe som politiet nå vurderer, for å kompensere for at fotoboksenes plassering stort sett er kjent - og blir varslet i mange GPS-systemer.

- Det er ikke noe som vi ser på, slår han fast.