Oslo (NTB): Det ble omsatt legemidler for 21,4 milliarder kroner gjennom apotekene i 2014.

– Det var en kraftig vekst i omsetningen av reseptpliktige legemidler i 2014, sier Oddbjørn Tysnes, direktør for næringspolitikk i Apotekforeningen.

Det ble omsatt legemidler på blå resept for 10,3 milliarder kroner i 2014, en økning på 7 prosent fra året før. I gjennomsnitt kostet hver nordmanns legemiddelbruk 4.114 kroner i fjor. Staten betalte i snitt om lag 2.800 kroner av forbruket.

– Økningen skyldes en generell økning i legemiddelprisene på grunn av valutakursene. Når kronen styrker seg igjen, vil prisstigningen bli reversert. I tillegg til svak krone, har det i 2014 vært en sterk økning i salget av dyre legemidler. Fra 2010 til 2014 har for eksempel salget av legemidler som koster mer enn 2.000 kroner per pakning økt med over 50 prosent, sier Tysnes.

Seks av de ti mest brukte legemidlene i Norge i fjor, målt i døgndoser, er til behandling av sykdommer relatert til hjerte og blodomløp. Omkring en halv million nordmenn bruker legemidler mot høyt kolesterol. Nesten 400.000 personer bruker det blodfortynnende virkestoffet acetylsalisylsyre (Albyl-E).

Zopiklon (Imovane), som brukes ved søvnvansker, blir ifølge Reseptregisteret brukt av mer enn 300.000 personer. To av tre brukere er kvinner.