Gå til sidens hovedinnhold

Vi drikker stadig mer

Omsetningen av både brennevin, øl og vin har økt det siste året viser tall fra Statistisk Sentralbyrå (SSB).

Den eneste alkoholholdige drikken det selges mindre av er rusbrus.

I 2004 ble det ifølge tall fra SSB solgt 6,22 liter ren alkohol per person i Norge. Dette er en økning på 0,19 liter, eller 3,2 prosent, fra 2003.

Det bli i fjor omsatt 22,8 millioner liter ren alkohol. Dette fordelte seg på 10,9 millioner liter øl, 7,0 millioner liter vin, 4,6 millioner liter brennevin og 0,4 millioner liter rusbrus, alt omregnet i alkoholliter.

Omsetningen av øl gikk opp med 22,0 millioner liter, eller 9,7 prosent, fra 2003 til 2004.

Den registrerte omsetningen av rusbrus, var 8,7 millioner liter i 2004, som er en halvering fra 2003.

Reklame

Nå: Gjør et kupp på alt du trenger til løpeturen