- Når man har en sånn åpen-dør-politikk i forhold til innvandring, vil også organiserte kriminelle og de som jobber med terrorplanlegging, utnytte den type naivitet, sier lederen av justiskomiteen på Stortinget, Per Sandberg (Frp), til Nettavisen.

Torsdag pågrep Politiets sikkerhetstjeneste (PST) tre personer, mistenkt for terrorplanlegging. Alle er av utenlandsk opprinnelse, en er norsk statsborger og to har oppholdstillatelse i Norge.

- Har ikke kontroll
Sandberg sier han ikke er overrasket over gårsdagens pågripelser.

- Nei, jeg er ikke overrasket. Når folk ser at det er så naivt i Norge, søker de seg hit så de får jobbe med sine planer i fred, sier Frp-politikeren bestemt.

Han tror vi vil se flere tilsvarende saker i tiden som kommer.

- Jeg tror dessverre ikke at dette er den siste saken vi vil oppleve. Generelt så bør ikke statsministeren og justisministeren si at de har kontroll, for det har jeg ikke noe tro på, sier Sandberg.

Sandberg mener man har mistet kontroll over miljøene som driver med organisert kriminalitet og terrorplanlegging.

- Vi må se organisert kriminalitet og terrorvirksomhet i sammen med innvandrings- og integreringspolitikken. For nå anslås det at det er 6000-8000 mennesker i Norge uten kjent identitet, som bor fritt. Da har ikke politiet en sjanse til å overvåke, etterforske og registrere, sier han.

Les også: - USA frustrert over PST

- Må forberede oss
I tillegg mener han at Norges engasjement internasjonalt, gjør oss mer til et terrormål.

- Det er flere som kommer på banen og sier at Norge blir mer aktuelle på grunn av vårt engasjement internasjonalt. Sjansene for at det kan skje noe i Norge i framtida, blir ikke mindre, sier Sandberg.

- Dette er alvorlig kriminalitet, og den kommer tettere og tettere på oss. Det er tydelig at det har vært en bevegelse i Norge, og det er naturlig også ut fra vårt engasjement internasjonalt, sier han.

Sandberg sier vi nå er nødt til å prioritere kampen mot organisert kriminalitet og terror bedre.

- Det er kanskje tid for ikke å være naive, men i stedet forberede oss, sier han.

Les også: Norsk terrorsak går verden rundt
Les også: - Norge er et trygt land å bo i

- Må ha mer ressurser
Sandberg mener Norges sikkerhetssituasjon rett og slet er blitt glemt, men håper torsdagens pågripelser blir en vekker.

- Denne saken kan være det som tilsier at vi for alvor er dratt inn på den måten PST sa i sin trusselvurdering i februar. Da sa PST at Norge beveget seg opp på et trusselnivå på linje med land i Europa som har hatt terroranslag, og det er i seg alvorlig nok, sier han til Nettavisen.

Frps justispolitiske talsmann tar orde for at det opprettes en egen sikkerhetskomité i Stortinget som kan få tettere innblikk i terrortrusselen mot Norge, og dermed ha kontroll med regjeringens arbeid på området.

- Stortinget får i dag ikke mer informasjon om terrortrusselen enn det Politiets sikkerhetstjeneste skriver i sin åpne trusselvurdering. Dermed er det umulig å sikre at regjeringen tar utfordringene på alvor, og det er umulig å vite om PST har nok ressurser i forhold til det reelle trusselbilde, sier han.

- PST er en «mygg»
Selv er Sandberg ikke i tvil, han mener PST har altfor lite ressurser.

- Jeg har full forståelse for at PST ikke kan selge ut detaljer, og at de ikke kan si offentlig at de ikke har nok ressurser til å bekjempe organisert kriminalitet og terrorvirksomhet. Det vil være å legge ballen til rette for de som driver med det. Men vi på Stortinget må få den informasjonen på en eller annen måte, sier han.

Han kaller PST for en «mygg» internasjonalt.

- Hele politietaten er underbemannet og mangler ressurser. Det går selvfølgelig også på det som går på overvåking, organisert kriminalitet og terrorvirksomhet. PST blir en mygg i forhold til andre lands institusjoner som jobber med denne typen saker. De har veldig god kompetanse, men de har lite ressurser å spre kompetansen på, sier han.

Sandberg reagerer også på at regjeringen nå flytter en del av oppgavene som Politiets utlendingsenhet (PU) har, til Utlendingsdirektoratet (UDI).

- Dette vil få alvorlige konsekvenser for politiets mulighet til å overvåke disse miljøene, advarer han.