Gå til sidens hovedinnhold

- Vi er holdt for narr

Sterke reaksjoner fra opposisjonen etter at regjeringen fredag avviste et helseforlik.

Fredag inviterte regjeringspartiene opposisjonen til et forhandlingsmøte om den nye helsereformen, den såkalte samhandlingsreformen.

Men i møtet ble det slått fast at videre forhandlinger ikke er ønskelig fra regjeringens side.

Opposisjonspartiene reagerer kraftig på avvisningen.

- Det ble en veldig merkelig seanse. Vi er veldig skuffet, ikke minst på vegne av helsevesenet, pasientene og kommune, sier Høyre helsepolitiske talsmann, Bent Høie, til Nettavisen.

- Arrogante
Høie forteller at regjeringspartienes representanter ga klar beskjed om at de ikke så for seg noe politisk forlik om reformen.

- Dermed blir det ikke noe forpliktende forlik for partene, og de kan styre selv hvordan reformen skal bli, sier stortingsrepresentanten.

Torsdag la han sammen med Fremskrittspartiet og Kristelig Folkeparti fram en kravliste til den nye samhandlingsreformen. Skuffelsen er derfor ekstra stor.

- I realiteten har de holdt oss for narr i nesten ett år. Vi har jo fått lovnader både fra stortingspresidenten og helseministeren om at dette var en sak de ønsker et politisk forlik på, men så ønsker de ikke å starte forhandlinger engang, sier en tydelig skuffet Høie.

- Vi møtte dem på det mest arrogante i dag, sier han.

- En stor nedtur
Høie sier de hadde forventet at de ville få tilbakemeldinger fra regjeringspartiene på deres kravliste, som de seriøst har jobbet fram.

- Det er en stor nedtur, fordi dette betyr at mange av våre gode forslag ikke vil få flertall, sier Høie til Nettavisen.

Også KrFs Laila Dåvøy mener regjeringspartiene viste liten samarbeidsvilje.

- Det virket ikke som regjeringspartiene var innstilt på å samarbeide. Det ble aldri noen reelle forhandlinger om konkrete tiltak, og det er alene regjeringspartienes skyld, uttaler Dåvøy hun i en pressemelding.

- Vi ønsker samarbeid
De tre regjeringspartiene påpeker at de ønsker et samarbeid med opposisjonen om samhandlingsreformen, men ikke gjennom et forlik.

- De rødgrønne mener det er mest hensiktsmessig at dette skjer gjennom den ordinære behandlingen av saken i helse- og omsorgskomiteen de kommende ukene, og ikke gjennom forhandlinger om et forlik, skriver partiene i en felles pressemelding.

Arbeiderpartiet, Senterpartiet og SV sier de er overrasket over at opposisjonspartiene krever en lang rekke tiltak og opptrappingsplaner med stor økonomisk konsekvens, uten noen henvisning til hvor pengene skal hentes fra. Mange av kravene går langt utover reformen, mener partiene.

- Selvsagt krever samhandlingsreformen nye midler i tillegg til smartere bruk av dagens ressurser. Men vi behandler jo ei melding om innretningen av framtidas helsepolitikk, ikke statsbudsjettet, presiserer de rødgrønne helsepolitikerne.

Regjeringspartiene mener det gjennom komitébehandlingen vil være mulig å komme til enighet på flere punkter med opposisjonen, og sier de vil strekke seg for å få dette til.

Her er kravlisten
Kravlisten fra Høyre, Fremskrittspartiet og Kristelig Folkeparti består av 42 punkter.

Her er noen av kravene:

*

HTML EMBED

Økt statlig finansiering i helse- og omsorgsvesenet.


*

HTML EMBED

Fritt valg av sykehjemsplass.


*

HTML EMBED

Økt legedekning ved sykehjem.


*

HTML EMBED

Økning av ISF-andelen, som sikrer økt pasientbehandling.


*

HTML EMBED

Krav om ettervern fra dag én i rusomsorgen.


*

HTML EMBED

Øremerkede midler til diabetes og behandlingsreiser til utlandet.


*

HTML EMBED

Opprettelse av et eget Eldreombud.


*

HTML EMBED

Krafttak for rehabiliteringsfeltet.


*

HTML EMBED

Skjermingsordninger for tannhelseutgifter.

Du kan lese hele rapporten deres her!

- Bedre samhandling
Målet med reformen er å få til bedre samhandling mellom stat, kommuner og fastleger.

Helsekomiteen skal avgi sin innstilling i saken 20. april.

Reklame

Slik forvandler du mobilen til et kraftig varmekamera

Kommentarer til denne saken