Gå til sidens hovedinnhold

Vi får 110.000 asylsøkere de neste årene, tror SSB

Strømmen av nye asylsøkere vil gå noe ned, men kostnadene vil øke kraftig i årene som kommer.

NETTAVISEN MENER: De 9,5 milliardene staten vil bruke på asylsøkerne til neste år, vil dempe nedgangen i norsk økonomi på kort sikt. Men økt offentlig pengebruk betyr ikke varig vekst i økonomien.

Den voldsomme tilstrømmingen av asylsøkere slår nå inn i norsk økonomi. I sitt økonomiske utsyn spår Statistisk sentralbyrå at strømmen vil gi 37,7 milliarder kroner i kostnader de neste tre årene.

Les tidligere Nettavisen mener-artikler om temaet:

Flyktninge-milliarder med dårlig kostnadskontroll

SV vil har forbud mot profitt på asylmottak

Flyktninger har snarvei til fulle norske trygdeytelser

Alle flyktninger i arbeid må bli jobb nummer én

I det økonomiske utsynet ser ikke Statistisk sentralbyrå på langtidsvirkningene, men korttidseffekten av å ha tusenvis på asylmottak: - Vi legger til grunn at ingen av de bosatte asylsøkerne tilbyr sin arbeidskraft innenfor vår tidshorisont, skriver SSB.

Les rapporten her: Økonomiske analyser 4/2015

På kort sikt er SSBs bilde at asylsøkerne gir økte offentlige utgifter, og at det virker nærmest som motkonjukturpolitikk som demper nedgangen i norsk økonomi.

SSB tror på ialt 110.000 asylsøkere i perioden fra 2015 til 2018, og at rundt 58 prosent av dem vil få varig opphold etter et drøyt år på midlertidig asylmottak.

Kostnadene er anslått til rundt 14.000 kroner i måneden per asylsøker. - Kostnadene per enslige mindreårige asylsøker over og under 15 år er derimot anslått til å bli henholdsvis tre ganger og 12 ganger så store som dette, skriver Statistisk sentralbyrå.

For folk flest betyr det kortsiktig økt vekst, mer penger, høyere lønn og lavere arbeidsledighet enn de ellers ville hatt.

Men pengene må hentes et sted, og SSB spår enda høyere avgift på bensin og strøm (energivarer). I tillegg vil staten spare noen milliarder på andre formål og investeringer, men hoveddelen blir tatt fra Oljefondet.

Sånn sett er asyltilstrømningen kortsiktig en grunn til å bruke mer oljepenger, og det er med på å dempe nedgangen.

Men alt i alt får vi nesten ikke noe mer penger mellom hendene de neste årene: - Reallønna øker med rundt 0,5 prosent i år, mens den er uendret neste år og i 2017, før den øker med om lag 1 prosent i 2018, mener Statistisk sentralbyrå.

Hva kan vi vente oss de neste årene?

  • Lav vekst i boligprisene neste år, men nye prisøkninger i 2017 og 2018.
  • Litt lavere rente, men svak renteoppgang fra 2018 av.
  • Fortsatt økning i arbeidsledigheten neste år, men så vil den falle.

Konklusjonen er at asyltilstrømningen koster milliarder, men at den kommer på et gunstig tidspunkt for norsk økonomi. De neste årene bidrar asylkostnadene til arbeidsplasser og forbruk over hele landet.

Nettavisen mener at asyltilstrømningen på kort sikt bidrar til vekst og arbeidsplasser i norsk økonomi, men at effekten blir kortvarig hvis vi ikke evner å sysselsette de som får varig opphold.

GUNNAR STAVRUM

Hva tror du om utviklingen i norsk økonomi de nærmeste årene? Hvordan ser neste år ut for deg og din bedrift?

Reklame

Best i test: Maskinene som gir deg sunnere frityrmat

Kommentarer til denne saken