Gå til sidens hovedinnhold

- Vi får ikke puttet delingsøkonomien tilbake på kaviartuben

- Vi må ønske delingsøkonomien velkommen og se hvordan vi skal tilpasse oss, sier Roger Schjerva, sjeføkonom i IKT Norge.

OSLO (Nettavisen): - Delingsøkonomien er en del av en formidlingsøkonomi der noen har en ressurs som de lar andre benytte seg av. Det kan være arbeidskraft, egen bolig, hytte, bil eller båt. Det at ressurser tas i bruk er fornuftig. Det å la dem stå ubrukt er sløseri. Vi må ønske delingsøkonomien velkommen og se hvordan vi skal tilpasse oss, sier Roger Schjerva, sjeføkonom i IKT Norge, til Nettavisen.

Organisasjonen samler små og store aktører i IKT-næringen. Uber, som utfordrer drosjenæringen i Oslo, er et av medlemmene.

Erna Solberg: - Vi har en jobb å gjøre når det gjelder reguleringer

Hodebry for LO og NHO

Torsdag setter Næringslivets hovedorganisasjon delingsøkonomien på dagsorden under sin årskonferanse i Oslo. Mens både NHO og LO klør seg i hodet og lurer på hvordan de skal møte delingsøkonomien, mener Schjerva det er behov for en offentlig utredning. Spørsmålet er hvordan hente ut samfunnsøkonomiske gevinster og få til arbeidsplasser og nyskapning. Han ser ikke umiddelbart behov for store tilpasninger i dagens skatteregler.

- Men skattemyndighetene må forstå hva dette er og veilede folk, sier han.

- Å legge til rette for delingsøkonomien kan bety både oppdatering av skatteregler og forenkling av næringsreguleringer, sier Schjerva.

Teknologi og kultur

Han mener delingsøkonomien ikke representerer noe prinsippielt nytt, men peker på to faktorer som driver dette fram:

- Teknologien er én pådriver gjennom mulighetene internett gir. En annen faktor er det kulturelle. Unge mennesker ser ut til å være mindre opptatt av å eie ting enn generasjonen før dem. De ser det ikke som nødvendig å eie for eksempel en bil eller en hytte, dersom de likevel kan leie det når de har behov. Det som er viktig å forstå er at vi får ikke puttet denne utviklingen tilbake på kaviartuben. Utviklingen kan forsinkes, kanskje begrenses, men det vil ha store politiske og økonomiske kostnader, mener Schjerva.

Utviklingen kan forsinkes, kanskje begrenses, men det vil ha store politiske og økonomiske kostnader.

Schjerva mener det går et klart skille mellom vennetjenester og mer næringsretta virksomhet i delingsøkonomien, og han mener skattereglene og MVA-reglene stort sett er klare nok om hva som skal beskattes og hva som ikke skal beskattes. Der han særlig ser behov for endring gjelder grenseoverskridende virksomhet der det kan være uklarheter om hvilke land inntekter skal beskattes i.

Vil justere skatteregler

- Det er likevel behov for å se på hvordan skattereglene kan justeres eller hvordan man kan gjøre dem enklere, sier han.

- Utgangspunktet må være å se mulighetene som ligger i delingsøkonomien, mener samfunnsøkonomen, som var statssekretær i Finansdepartementet under den rødgrønne regjeringen og den gang representerte SV.

Han går ikke med på at dagens skattesystem er blitt for komplisert og lite tilpasset en ny virkelighet.

- Nei, men ingen regler og systemer står seg til evig tid. Alt må tilpasses og justeres underveis. Det skjedde for eksempel da tjenesteøkonomien kom for fullt. Husk at det først var i 2001 at tjenester kom inn under MVA-reglene.

Ber om offentlig utredning

Han mener delingsøkonomien og nye aktører som Uber og Airbnb representerer en så stor utfordring og muligheter at det er behov for en offentlig utredning om emnet.

- Jeg forstår at delingsøkonomien representerer en stor utfordring for LO og NHO og mange etablerte næringer og bedrifter. Delingsøkonomien, som all annen digital økonomi, kutter unødvendige ledd mellom produkt og kunde. Det er i disse mellomleddene organisasjonene henter sin makt.

- Når delingsøkonomien tar av, vil en større andel av arbeidet utføres av freelancere. Og hvor skal de organisere seg? De er ikke helt arbeidstaker og heller ikke helt arbeidsgiver, men likevel trenger de et fellesskap. Hvis vi ikke kjenner vår besøkelsestid, vil det oppstå et stort uorganisert arbeidsliv her. Men vi må ha som utgangspunkt at delingsøkonomien som all tidligere teknologisk utvikling, kan gi oss større frihet og velferd. Da må vi tilpasse oss den, ikke forsøke å forby den, sier Schjerva.

- Hvilke tjenester i den nye delingsøkonomien benytter du selv?

- Jeg har benyttet Airbnb i utlandet, og jeg har brukt Uber Black, men ikke Uber Pop, som Oslo-politiet mener er ulovlig.

Kommentarer til denne saken