OSLO (Nettavisen): - Denne nye reaksjonen fra ESA er nok et bevis på det vi hele tiden har sagt; at vi har et reelt luftforurensningsproblem i de største byene våre. Nå må myndighetene skikkelig på banen og få på plass konkrete løsninger som gjør en forskjell - både kort- og langsiktige.

Det sier generalsekretær Trond Solvang i Astma- og allergiforbundet til Nettavisen i en kommentar til ESAs uttalelse om dårlig luftkvalitet i norske byer.

Tar liv

På verdensbasis dør sju millioner mennesker som følge av luftforurensing, ifølge WHO. Norden ligger bedre an, men også her dør det anslagsvis 9000 av samme årsak, ifølge Nordisk Råd.

En av fire barn har astma

- Våkne opp, sier vi. 25 prosent av norske barn i skolealder har astma. Flere og flere får allergier og overfølsomhetssykdommer. Pollenallergi forverrees av luftforurensing. Alt henger sammen, og vi må handle nå, sier Solvang.

Sa fra i 2011

En bekymringsmelding fra Norges astma- og allergiforbund i 2011 gjorde at EFTAs overvåkingsorgan ESA begynte å se nærmere på hvordan Norge forholder seg grenseverdiene for luftforurensing i de store byene og hva man gjør for å sørge for ren byluft. Nå har ESA konkludert: Norge bryter EØS-reglene på det området, og saken kan ende i EFTA-domstolen.

ESA slår fast at luftkvaliteten i mange norske byer er for dårlig, og i mange tilfeller mangler handlingsplaner for å møte problemet.

Svevestøv og dioksider

ESA fant brudd på grenseverdiene for tre typer forurensning: svevestøv (PM10), nitrogendioksid (NO2) og svoveldioksid (SO2) på ulike steder i landet fra 2008 til i dag. I tillegg mangler altså Norge gode handlingsplaner som møter kravene i direktivet.

Uttalelsen fra ESA ble oversendt Norge onsdag.

- Astma- og Allergiforbundet følger selvsagt denne saken nøye ettersom det er folk med dårlig lungehelse som i størst grad får helseskade som følge av forurenset luft, sier Trond Solvang til Nettavisen.

Les også:

- Når har de tenkt å slutte og servere folk farlig luft?

Norge bryter EØS-reglene om luftkvalitet

Han erkjenner at det ikke er en enkel sak å få bukt med problemet:

- Det er klart det er komplisert, men man må tørre å ta tak i dette før det eskalerer ytterligere.

Ønsker ingen rettssak

Solvang sier hans forbund gjerne vil hjelpe til og at de kan stille sin kompetanse til disposisjon.

- Astma- og allergiforbundet ønsker ingen rettssak, men vi ønsker fokus og alvor. La oss håpe norske myndigheter ser hvor alvorlig dette er.

På nettsiden luftkvalitet.info (se bilde under) kan du sjekke situasjonen i din by både i sanntid og de siste månedene.