Gå til sidens hovedinnhold

- Vi kjenner til tre tilfeller der megler har manipulert budrunden

Flere eiendomsmeglere mistenkes for å manipulere budrunder. Forbrukerrådet er bekymret.

Det siste halvannet året har Finanstilsynet mottatt stadig flere klager fra boligkjøpere som mener at budrunden ikke har gått redelig for seg. Det opplyser Finanstilsynet til Nettavisen NA24.

Dette er ukjent for Forbrukerrådet.

Fagdirektør for bolig i Forbrukerrådet, Thomas Bartholdsen, synes dette er meget interessant.

- Dette er en opplysning som ikke er kjent i den offentlige debatten. Økt antall klager tyder jo på at forbrukere føler seg utrygge og frykter at de blir utsatt for ulovlig eller uetisk oppførsel fra eiendomsmeglere, sier Bartholdsen til Nettavisen NA24.

Tre meglere med grove overtredelser
Anne-Kari Tuv er tilsynsrådgiver i seksjon for eiendomsmegling og inkasso i Finanstilsynet. Hun forteller at Finanstilsynet avdekket tre tilfeller av eiendomsmeglere som ikke har ført budloggen på en korrekt måte i fjor.

- Under forutsetning av at det bare gjelder manipulering av budrunden, har vi lagt dette til grunn i to tilfeller, sier Tuv til Nettavisen NA24.

Én megler ble tatt for å ha produsert fiktive bud tre ganger. En annen hadde unnlatt å loggføre bud i budjournalen som han påstod hadde funnet sted under budrunden. Den tredje megleren hadde ført feil i budrunden i hele 25 av 37 formidlinger som ga et misvisende bilde av budrundenes handlingsforløp.

Usikker årsak
Tuv vil ikke spekulere i årsaken til at antall klager har økt, utover å vise til den generelle økningen i boligomsetningen, samt at det ser ut til at publikum gradvis er blitt mer oppmerksom på Finanstilsynets tilsynsrolle når det gjelder eiendomsmegling.

Hun påpeker overfor Nettavisen NA24 at antall henvendelser er lavt tross økningen, og at det ikke nødvendigvis er konstatert misligheter i forbindelse med alle henvendelsene.

Også Forbrukerrådet har mottatt et økt antall henvendelser om bolig.

Er du megler, eller har vært - og opplevd lignende? Tips meg på nina.schage@nettavisen.no eller ring meg 94234416

- Vanlig med løgn og skitne triks
Onsdag skrev NA24 Nettavisen om den tidligere eiendomsmegleren «Sofie» (28) som fortalte om svært kritikkverdige arbeidsmetoder i bransjen.

Hun var vitne til både takstjuks, løgn, skitne salgstriks og ren svindel under budrunder.

Vil endre reglene
«Sofie» får støtte fra Finanstilsynet om at noe må gjøres for å bli kvitt uredelige metoder i meglerbransjen.

Finanstilsynet innrømmer at dagens regler ikke er tilstrekkelige for å unngå eiendomsmeglere som lyver eller gir misvisende informasjon under budrunder.

«Sofie» fortalte blant annet om en tidligere kollega som lurte en boligkjøper til å betale 50.000-100.000 kroner ekstra ved å lyve om at selgeren krevde høyere pris for at kjøperen skulle få flytte inn på ønsket overtakelsesdato.

- Konkrete saker om dette som vi har behandlet, samt en god del henvendelser vi har fått den senere tid om at budrundene ikke har gått riktig for seg, gjør at Finanstilsynet nå mener det er nødvendig å se nærmere på reglene og praksis rundt budgivningen, innrømmer Tuv overfor Nettavisen NA24.

- Svært vanskelig å bevise
Tuv forteller at det ikke finnes noen konkret regulering om hva eiendomsmeglere kan kommunisere under en budrunde. Det eneste meglere må forholde seg til er «god meglerskikk», som blant annet går ut på at det ikke er lov til å oppgi opplysninger som er gale eller misvisende.

Å bevise brudd på god meglerskikk er derimot langt fra enkelt.

I dag er eiendomsmeglere kun pliktige til å føre logg over budenes størrelse og hvem budgiverne er. De er imidlertid ikke pliktige til å gjøre rede for hva som faktisk blir sagt under budrunden. Meglere trenger heller ikke å loggføre kontaktinformasjonen eller ordlyden til interesserte parter som ikke legger inn bud.

Dette kan føre til at meglere for eksempel kan hevde at det er høy interesse for en bolig for å presse opp prisen uten at kjøper kan sjekke om påstandene stemmer i ettertid.

- Siden eiendomsmeglere ikke er pliktige til å føre logg over interesserte som ikke legger inn et bud, er det svært vanskelig å bevise at en eiendomsmegler lyver eller gir misvisende informasjon under budrunden, sier Tuv.

Finanstilsynet har mottatt påstander om fiktive bud ved boligsalg i mange år, men dette har sjeldent latt seg dokumentere. I fjor ble det imidlertid konstatert i et par tilfeller.

Mest lest på Nettavisen nå:

- Får vondt i magen
Bartholdsen synes historien til «Sofie» er sterk lesning og dypt urovekkende.

- Jeg synes det er gripende og imponerende at et ungt menneske tar mot til seg og tar på seg en belastning ved å dele sine erfaringer, sier Bartholdsen.

Han mener at mange boligkjøpere kan frykte at de har blitt utsatt for uredelige meglere, men at de innser at de ikke kan dokumentere det. Med alt som må gjøres i forbindelse med flytting tror han at mange velger å bite det i seg og ikke ta opp kampen med megleren.

- Jeg får vondt i magen av at uerfarne boligkjøpere som opptrer tillitsfullt blir latterliggjort på meglerkontoret fordi de var naive, sier Bartholdsen, og referer til «Sofie» sin historie om at eks-kollegaene lo av budgivere som betalte for mye.

Er du megler, eller har vært - og opplevd lignende? Tips meg på nina.schage@nettavisen.no eller ring meg 94234416

Kan få seks års fengsel
Hvis man kan dokumentere at megler har løyet, ser Finanstilsynet svært alvorlig på det. I verste fall kan det gå under bedrageribestemmelsen i straffeloven, opplyser Tuv.

Strafferammen for bedrageri er tre år, og seks år dersom tilfellet anses grovt.

- Hvilke tiltak vurderer dere å innføre for å unngå feil eller misvisende informasjon fra meglere under budrunder? Kan det for eksempel være aktuelt å ta opp all kommunikasjon i budrunden?

- Vi ser på dette nå, men vi har ikke kommet så langt i denne prosessen at jeg kan si noe mer konkret på det nåværende tidspunkt, sier Tuv.

- Paradoksalt
Forbrukerrådet ønsker en reform i budgivningen ved at boligkjøpere skal kunne legge inn bud elektronisk. Dette vil gi forbrukerne større sikkerhet og sørge for at forbehold som for eksempel overtakelsesdato kommer bedre fram. I dag bys millioner for en bolig på telefonen og litt for ofte blir det uenighet om hva som er sagt.

- Det er paradoksalt at samtalen din blir tatt opp på bånd når du bestiller en drosje, men ikke når du bruker millioner på bolighandel, sier Bartholdsen.

Bartholdsen poengterer imidlertid at lydopptak av telefonsamtaler er en løsning med mange svakheter fordi den bare formidler deler av kommunikasjonen, i og med at megler og boligkjøpere også kommuniserer om bud og forbeholdene på visninger og på meglerkontorene.

Likevel mener han lydopptak vil øke sikkerheten til boligkjøpere. Eiendomsmeglere kan også få økt trygghet siden budgivere som angrer på kjøpet ikke kan snike seg unna sine forpliktelser.

- Verre i Norge
Han sier at Norge ligger milevis bak våre naboland når det gjelder forbrukerens trygghet ved boligkjøp.

I Sverige er ikke et bud bindende før partene har signert kjøpekontrakten, slik at boligkjøpere i praksis har noen dagers angrefrist. I Danmark gis bud i lukket brev, der det høyeste budet vinner og takstmennene har en langt sterkere rolle og tydeligere tilstandsrapporter.

- Boligkjøpere i Norge er ekstremt sårbare selv om det handler om enorme verdier. Det norske systemet trenger endring, og det må myndighetene tilrettelegge for, mener Bartholdsen.

Ikke by over deg selv
- Har Finanstilsynet noen generelle tips til folk på boligjakt for å unngå at de kan bli utsatt for løgn eller misvisende informasjon fra en eiendomsmegler under budrunden?

- Normalt er det neppe noe grunn til å høyne eget bud bare basert på opplysninger om at andre er - eller kan være - interessert og kan tenke seg å komme med bud. Man bør i stedet be megler opplyse om det foreligger et høyere bud eller ikke, og gjerne be om at megler opplyser dette skriftlig på mail eller SMS. Alle budene kan i ettertid kontrolleres i budjournalen, som megler uoppfordret skal gi kjøper umiddelbart etter handelen. Mest mulig skriftlig kontakt på mail eller SMS i budrunden er alltid en fordel for alle parter, også megleren.

- Jeg kan også føye til at megler har en plikt til å klargjøre hva et bud går ut på. For eksempel skal eventuelle betingelser alltid opplyses under budrunden og dessuten fremgå av budjournalen. Megler plikter også å forklare hva betingelsene innebærer og hvilken betydning de har for budprosessen, sier Tuv.

Er du megler, eller har vært - og opplevd lignende? Tips meg på nina.schage@nettavisen.no eller ring meg 94234416

Les også disse sakene:

Kommentarer til denne saken