FORSVARSDEPARTEMENTET (Nettavisen): Forsvarsminister Grete Faremo overleverte en ny instruks for sikkerhetstjenesten til forsvarssjef Harald Sunde under en pressekonferanse torsdag formiddag.

Foranledningen er at Forsvarets sikkerhetstjeneste (FOST) ble etterforsket av Kripos i 2009 for å ha ulovlig overvåket e-postene til Slottet, regjeringen, og personer i embetsverket.

- Dette er jo en sak som har faktisk gått siden begynnelsen av 2008 som avdekket uklar rolleforståelse og informasjonshåndtering. Det kunne vi ikke leve med, og det ble igangsatt et arbeid med ny instruks tidlig på våren 2008, sier forsvarsminister Grete Faremo til Nettavisen.

- Senere har det kommet kritikk fra Stortingets kontrollutvalg med de hemmelige tjenestene, et forhold de avdekket. Alt dette har i sum gitt behov for en ny instruks, understreker Faremo.

Les også: Avlytting av regjeringen henlegges
Les også: Slik overvåker han Stolteberg

Tillitskapende tiltak
Like før jul i fjor henla påtalemyndigheten saken som intet straffbart forhold. Likevel mener forsvarsministeren det var viktig å gjenskape tilliten til sikkerhetstjenestene i Forsvaret.

- Hvordan vil denne instruksen kunne styrke tilliten?

- Jeg mener den nye instruksen er et viktig tillitskapende tiltak. Den er åpen og ugradert. Og den gir klare rammer rundt sikkerhetstjenestene i Forsvaret, sier Faremo.

Du kan lese hele instruksen her.

Forsvarets sikkerhetstjeneste – FOST – får også nytt navn: Forsvarets sikkerhetsavdeling (FSA). Årsaken til dette er at FSA har en helt sentral oppgave i dette arbeidet.

- Da mener vi det er riktig å bruke uttrykket FSA som navn på tjenesten, og ikke det gamle FOST. Det var også egnet til å skape misforståelse rundt rammen for tjenesten, sier forsvarsministeren.

Fornøyd forsvarssjef
FSAs oppgaver er blant annet å holde oversikt over risikobildet som omgir Forsvaret; Være sentral klareringsmyndighet i Forsvaret; Påse at sikkerhetsloven overholdes i Forsvaret og identifisere og motvirke sikkerhetstruende virksomhet rettet mot militær virksomhet.

Instruksen blir godt mottatt av forsvarssjef Harald Sunde, som mener det vil bidra med å styrke organisasjonen i en ny tid.

- Jeg er veldig glad for at vi har en slik helhetlig og overordnet instruks. Det har vi ikke hatt tidligere. I en organisasjon som utvikler seg gjennom omstilling og fornyelse hvor vi både tar organisatoriske grep og endring av funksjoner, så er det svært viktig at vi følger med i tiden og har en helhetlig innretning i dette viktige sikkerhetsarbeidet. Det var på rett tid at vi får en helhetlig instruks, sier forsvarssjef Harald Sunde til Nettavisen.

Erobre cyberdomenet
Den nye instruksen har til hensikt er å skape forbedringer i forhold til informasjonshåndtering. Både forsvarssjefen og forsvarsministeren understreker viktigheten av dette.

- Vi etablerer i Forsvaret nå et nytt område. Det er det vi kaller INI-området - innovasjon, nettverk og informasjon - det er et område hvor vi bygger sammen hele kompetansen og utøvende funksjoner i cyberspace - slik at det grepet vi nå gjør, er på høyde med den gangen vi etablerte et luftforsvar hvor vi erobret luftdomenet. Nå er vi i ferd med å etablere en organisasjon for å erobre cyberdomenet, sier Sunde.

- Du og jeg bruker helt nye kommunikasjonsformer. Vi har mye lettere tilgang på informasjon, og nettopp da er det viktig i en slik tjeneste å håndtere informasjon profesjonelt, sier Faremo.

- Sikkerhetsloven og personopplysningsloven ligger til grunn for oppgavene i tjenesten, og det må ikke herske tvil om at informasjonen blir korrekt håndtert, og derfor stiller denne instruksen opp krav om juridisk kompetanse, notoritet og dokumentasjon, samt kunne etterprøve jobbe som gjøres, legger hun til.