Styret vedtok fredag å godta forelegget de ble ilagt etter at Benjamin Lie døde på Ringerike sykehus 5. september i fjor.

Vedtaket er fattet mot stemmene til de ansattes representanter i styret.

Vestre Viken helseforetak er ilagt et forelegg for å ha brutt helsepersonelloven. Ved å vedta forelegget erkjenner helseforetaket ansvar for å ha rutiner som sikrer at pasientene får god behandling.

Politiet har presisert at de ikke har funnet at ansatte ved Ringerike sykehus har opptrådt grovt uaktsomt.

- Benjamin Lies dødsfall var en tragedie og jeg ønsker å uttrykke min medfølelse med hans foreldre og andre etterlatte, sier styreleder i Vestre Viken HF, Bente Mejdell.

- Beslutningen om å vedta forelegget er fattet ut fra en samlet vurdering der vi har lagt hovedvekt på hensynet til de berørte i saken. Det er viktig for meg å understreke at politiet ikke har funnet at ansatte har opptrådt grovt uaktsomt, sier Mejdell.

- Det viktigste for oss er at helseforetaket tar lærdom av det som har skjedd og sørger for å ha gode rutiner, slik at dette ikke skjer igjen.