Gå til sidens hovedinnhold

- Vi må våge å si dette fremfor å benekte fakta

Stortingsrepresentant Per Olaf Lundteigen (Sp) tar selvkritikk i innvandringspolitikken.

Debatten raser om innvandrere som ramler ut av arbeidslivet - før fylte 50 år.

Nettavisen-redaktør Gunnar Stavrum tok for seg en rykende fersk SSB-rapport, som viser at blant ikke-vestlige innvandrere er det dramatisk frafall fra arbeidslivet.

Midtveis i 40-årene begynner sysselsettingen blant de med lang botid å synke fra i underkant av 70 prosent til ned mot 50 prosent tidlig i 50-årsalderen.

Les Stavrum: Innvandrere flykter ut av arbeidslivet

- Vi må våge

Sps Per Olaf Lundteigen i arbeids- og sosialkomiteen på ballen:

- Det er svært store forskjeller i sysselsetting mellom nordmenn og ulike innvandrergrupper. Vi som folkevalgte må våge å si dette framfor å benekte fakta, sier Lundteigen til Nettavisen.

Les rapporten:Sysselsetting og økonomiske overføringer blant sju ankomstkohorter av innvandrere

- For mye synsing

- Innvandringsdebatten blant folkevalgte i Norge er preget av for mye synsing og enkeltpersoners liv, fremfor fakta om innvandringens virkninger på statsfinansene og dermed finansieringen av våre velferdsordninger, mener Lundteigen.

Verken SVs Audun Lysbakken eller Rødts Bjørnar Moxnes har kommentert utfordringene og hvilke tiltak deres partier vil komme med. Gjentatte henvendelser til det største av de to partiene, SV, med utsatt svarfrist, har ikke gitt resultater.

Les også: - Norge har vært for generøse med velferdsgodene

Lundteigen mener rapporten taler for seg:

- Innvandrere har en gjennomgående lavere sysselsetting enn befolkningen ellers. Vi må spørre oss om vi bare kan se på at eksempelvis flyktninger fra Somalia har en sysselsettingsandel på 30-40 prosent etter 10-15 år i Norge. Jeg mener dette illustrerer at inkluderingspolitikken ikke virker godt nok. Deltakelse i arbeidslivet for somaliere med sin arbeidsevne til norske lønns- og arbeidsvilkår krever at det er regulert tilgang på innvandrerarbeidskraft i Norge. Noe annet er teori, sier Lundteigen.

- Økt press på felles velferdsordninger

Sp-politikeren ser ikke helsvart på situasjonen:

- Sysselsettingsandelen blant nordmenn er svært høy, det skal vi fortsatt være stolte over. Dette er grunnleggende for finansieringen av våre felles velferdsordninger. Vi må nå begynne å fortelle norske innbyggere at med økende innvandrerandel i den arbeidsføre befolkningen, øker presset på finansieringen av våre felles velferdsordninger. Å prøve å løse dette ved å hente enda flere arbeidsinnvandrere vil bare forverre situasjonen på sikt. Vondt blir til verre. Fremfor å satse på innvandring for å løse oppgavene våre, må vi prioritere å få enda flere av våre egne innbyggere i arbeid. Dess flere innvandrere som kommer til Norge, dess vanskeligere blir det også å sysselsette de innvandrerne som allerede er her, sier Lundteigen.

Ap: - Alle har et ansvar for å gjøre det de kan for å forsørge seg selv

Aps Anette Trettebergstuen sitter i samme komité som Wiborg og Lundteigen.

- Alle har et ansvar for å gjøre det de kan for å forsørge seg selv, ikke minst lever mange innvandrerfamilier på lav inntekt rett og slett fordi far ikke får jobb og mor tradisjonelt ikke får/skal jobbe. Arbeidslinja er viktig, også for utmålingen av stønadene våre. Bort med kontantstøtte, aktivitets- og kvalifiseringskrav for stønader er viktig, slik at vi får hjulpet kvinnene ut i arbeid, sier hun.

Ap-profilen er overrasket over at sysselsettingen blant innvandrere dropper så radikalt når man kommer i 40-årene og allerede er i arbeid.

- Dette viser bare med full styrke at vi ikke kan hvile i arbeidet med inkluderende arbeidsliv, aktiv integreringspolitikk der vi stiller krav og gir rettigheter slik at folk blir selvforsørgende og ikke minst blir stående i arbeid lengre i livet. Jeg tror vi må se på hva som ligger bak disse tallene. Som sagt tror jeg hva slags type arbeidsmarked disse innvandrergruppene møter og hva slags jobber de tilbys og får har vel så mye å si for hvor lenge de står i arbeid som noe annet.

Kommentarer til denne saken