En undersøkelse utført for Nationen av Sentio viser at 62,6 prosent av befolkningen er imot innføringen av eiendomsskatt i sin kommune.

Til tross for dette er det tvilsomt om innføring av eiendomsskatt slår dårlig ut for de partiene som sitter med makten i kommunen.

Artikkelen «The political effects of local property taxation in Norway» av Tore Hansen og Hanne Noer fra Universitetet i Oslo (UiO) fra i fjor tar for seg kommunene som innførte eiendomsskatt etter lokalvalgene i 2003 og 2007.

Konklusjonen er uventet: «Analysen røper at støtten for venstrepartiene stikk i strid med våre forventninger er høyere i kommuner der slike skatter er blitt innført enn i andre kommuner. Det er ingen tegn på at partier som er for skatt blir straffet. Om det finnes negative følger, så er det høyresiden som taper, men også de tapene er moderate», står det i artikkelens sammendrag.

Konklusjonen overrasker Hanne Marthe Narud, som er professor i statsvitenskap ved UiO.

- Det er interessant, for de rødgrønne partiene vil helst unngå eiendomsskatt i valgkampen. Men artikkelen dreper myten om faren ved å introdusere eiendomsskatt. Årsaken kan være at midlene blir brukt til formål hvor innbyggerne ser en effekt. Skatten er forsvinnende liten, men kan bety fryktelig mye for enkelte tiltak, sier Narud til Nationen.

40292