Gå til sidens hovedinnhold

Vi vil ha miljøvennlige biler

9 av 10 nordmenn mener miljøvennlige biler må bli billigere.

Det er Norges Automobilforbund (NAF) og Bilimportørenes Landsforening (B.I.L.) som sammen utfordrer politikerne på bilavgifter.

En undersøkelse gjennomført av NorStat på oppdrag fra NAF og B.I.L. viser at 90 prosent av den norske befolkningen ønsker lavere avgifter på miljøvennlige biler, melder NTB i en pressemelding.

Positive Nordmenn
Gjennom Kyoto-avtalen har Norge og andre land forpliktet seg til å redusere sine CO2-utslipp. Hele 83 prosent av de spurte i undersøkelsen er positive til tiltak som reduserer utslippene av CO2.

Norske biler slipper ut syv millioner tonn CO2 hvert år, og en endring i biltrafikkens utslipp vil derfor ha stor effekt.

Samarbeid
B.I.L. og NAF går nå sammen i arbeidet for en mer miljøvennlig bilpark.

- Vi trenger et avgiftssystem som gjør det lønnsomt å velge biler med lave CO2-utslipp. Det hjelper ikke med flere CO2-vennlige biler i forretningene, hvis folk ikke får incentiver til å velge disse, sier Jan Johansen i NAF.

140-08
Samarbeidet har blant annet resultert i kampanjen 140-08.

I samarbeid med EU har den europeiske bilindustrien forpliktet seg til å redusere utslippene fra nye biler til 140 gram CO2 pr km i 2008. I dag slipper en gjennomsnittlig norsk bil ut 180 gram pr km.

BEFOLKNINGSUNDERSØKELSE - Holdninger til bil og miljø

Totalt mener 76 prosent at miljøegenskaper bør være med å avgjøre avgiftsnivået ved kjøp av bil.

Mest positive:

¿ Bileiere (78%) - ikke eiere av bil (74%)

¿ Folk med høy utdanning (85%) høy inntekt (85-83%)

¿ Oslo-folk (85%)

¿ Aldersgruppen 30-39 år (82%)

¿ Menn (79%) Kvinner (73%)

83 prosent stiller seg positive til miljømålsetningene i Kyoto-avtalen om reduserte CO2-utslipp.

Mest positive:

¿ Bileiere (86%) - ikke eiere av bil (72%)

¿ Folk med høy utdanning (90%) høy inntekt (92%)

¿ Oslo-folk (85%)

¿ Aldersgruppen 40-49 år (82%)

¿ Husstander over 1 person 85-82%

¿ Menn (82%) Kvinner (84%)

89 prosent stiller seg positive til avgiftslettelse på biler med lavt CO2-utslipp.

Mest positive:

¿ Bileiere (60%) - ikke eier av bil (56%)

¿ Folk med utdanning utover grunnskole (89%).

¿ Hustander over 1 person 88-91-89%

¿ Uavhengig av bosted (by-bygd)

¿ Uavhengig av alder

¿ Uavhengig av kjønn

Og dette lover de politiske partiene:

Fra partienes programmer 2005-2009:

Ap: «Arbeiderpartiet vil ha en omlegging av bilavgiftene for å stimulere til sikrere og mer miljøvennlige biler.»

Frp: «Fremskrittspartiet vil gradvis redusere engangsavgiften på motorkjøretøy. Fremskrittspartiet vil gradvis redusere årsavgiften på motorkjøretøy.»

H: «Norske bilavgifter er blant de høyeste i verden. Høyre vil redusere bilavgiftene slik at det blir billigere å kjøpe tryggere og mer miljøvennlige biler.»

KrF: «Engangsavgiften på bil bør i større grad gjenspeile bilens miljøegenskaper.»

Sp: «Senterpartiet vil fremme salg av nullutslippsbiler og hybridbiler gjennom skatte- og avgiftspolitikken.»

SV: «SV vil stanse utslipp av ikke nedbrytbare miljøgifter, redusere utslipp av klimagasser og begrense luftforurensingen i særlig utsatte områder. Å investere i miljø skal være lønnsomt.»

V: «Venstre vil legge om bilavgiftene. Engangsavgiften skal reduseres og baseres på utslipp, mens årsavgiften bør differensieres etter kjørelengde.»

Alle partier lover miljøvennlige bilavgifter. - Vil de holde løftet? spør NAF og B.I.L.

Reklame

Prøv gratis: Få HBO, Viaplay, Paramount+ og mange TV-kanaler ett sted

Kommentarer til denne saken